Általános MűveltséGI Teszt

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Balogferenc
B
Balogferenc
Community Contributor
Quizzes Created: 1 | Total Attempts: 71,838
k�rd�s: 52 | Attempts: 71,848

SettingsSettingsSettings
Általános MűveltséGI Teszt - Quiz

A teszt elvégzése után megtudod, hogy mennyire vagy tisztában a fogalmakkal.


Questions and Answers
 • 1. 

  Hogy nevezték az orosz főnemeseket?___________________________________________

  • A.

   Muzsikok

  • B.

   Sztrelecek

  • C.

   Bojárok

  • D.

   Despoták

  Correct Answer
  C. Bojárok
  Explanation
  The correct answer is "bojárok". In Russian, the term "bojárok" refers to the Russian nobility or aristocracy. This term was used to describe the highest-ranking members of Russian society, who held significant power and influence. The other options, "muzsikok", "sztrelecek", and "despoták", do not accurately represent the title given to the Russian nobility.

  Rate this question:

 • 2. 

  Az alábbiak közül ki vagy mi a laboda?___________________________________________

  • A.

   Büntetőeszköz

  • B.

   Gyógynövény

  • C.

   Labdarúgó régiesen

  • D.

   Gyomnövény

  • E.

   énekes madár

  Correct Answer
  D. Gyomnövény
  Explanation
  A laboda a gyomnövény kategóriába tartozik.

  Rate this question:

 • 3. 

  Mi a csobolyó?

  • A.

   Vízibogár

  • B.

   Hordozható lapos hordó

  • C.

   Kisebb vízfolyás

  • D.

   Fecsegés

  Correct Answer
  B. Hordozható lapos hordó
  Explanation
  A csobolyó a hordozható lapos hordó.

  Rate this question:

 • 4. 

  Mi a librettó?___________________________________________

  • A.

   újfajta szerencsejáték

  • B.

   áruhitel

  • C.

   Zenés művek szövegkönyve

  • D.

   Rabszolgák felszabadítása

  Correct Answer
  C. Zenés művek szövegkönyve
  Explanation
  A librettó a zenés művek szövegkönyve, amelyben megtalálhatók a dalok szövegei és a cselekmény leírása. A librettó írója általában a történetet és a párbeszédeket dolgozza ki, amelyeket a zeneszerző később zenével kísér. A librettó tehát alapvetően a zenei darab szöveges részét jelenti, amely segít a színészeknek és énekeseknek a szerepek megformálásában és a történet előadásában.

  Rate this question:

 • 5. 

  Mi a penitencia?___________________________________________

  • A.

   Egyházi átok

  • B.

   Bűnbánat

  • C.

   Szónoki beszéd

  • D.

   Hamis eskü

  Correct Answer
  B. Bűnbánat
  Explanation
  The correct answer is "bűnbánat". In Hungarian, "penitencia" means "penance" or "repentance". This refers to the act of feeling remorse or regret for one's sins or wrongdoings and seeking forgiveness. It is often associated with religious practices and rituals aimed at purifying the soul and seeking reconciliation with God.

  Rate this question:

 • 6. 

  Mi a trojka?___________________________________________

  • A.

   Szibériai kutyafajta

  • B.

   Pengetős hangszer

  • C.

   Háromlovas fogat

  • D.

   Trójai kisgyerek

  Correct Answer
  C. Háromlovas fogat
  Explanation
  A háromlovas fogat egy olyan kifejezés, amely arra utal, hogy három ló húz egy fogatot. Ez egy olyan közlekedési eszköz, amelyet hagyományosan használnak szállításra vagy díszítésre. A fogat egyfajta jármű, amelyet lovak húznak, és általában különleges eseményeken vagy ünnepi alkalmakkor használnak. A háromlovas fogat tehát egy olyan fogatot jelent, amelyben három ló húzza a járművet.

  Rate this question:

 • 7. 

  Mi az iglu?___________________________________________

  • A.

   Fából készült sátor

  • B.

   Hókunyhó

  • C.

   Eszkimó étel

  • D.

   Sarki róka

  Correct Answer
  B. Hókunyhó
  Explanation
  An igloo is a type of shelter made from blocks of compacted snow. It is commonly associated with Inuit and other indigenous peoples of the Arctic regions. Igloos are designed to provide insulation and protection from the harsh cold weather. They are dome-shaped structures that can be easily constructed by stacking blocks of snow in a circular pattern. The snow acts as a natural insulator, keeping the interior warm despite the freezing temperatures outside. Igloos have been used for centuries as temporary shelters during hunting and fishing trips, and they continue to be used today for cultural and educational purposes.

  Rate this question:

 • 8. 

  Mi érdekli azt az embert, aki majolikákról olvas?____________________________________________

  • A.

   A fűszerek

  • B.

   Egy játék

  • C.

   A bábművészet

  • D.

   A cserépedények

  Correct Answer
  D. A cserépedények
  Explanation
  This answer suggests that the person who is interested in reading about majolica is also interested in ceramics and pottery, specifically earthenware. Majolica is a type of pottery that is decorated with colorful glazes, and it is often associated with Italian ceramics. Therefore, it makes sense that someone who is interested in majolica would also be interested in cserépedények, which translates to "earthenware" or "ceramic vessels" in English.

  Rate this question:

 • 9. 

  Mi volt az orosz parasztok közismert elnevezése?____________________________________________

  • A.

   Bojárok

  • B.

   Muzsikok

  • C.

   Trojkák

  • D.

   Dácsák

  Correct Answer
  B. Muzsikok
  Explanation
  The correct answer is "muzsikok." In Russian, the term "muzsik" refers to a peasant or a rural laborer. This term was commonly used to describe the Russian peasants during the time when serfdom was prevalent in Russia. The muzsikok were often tied to the land and worked as agricultural laborers on the estates of the nobility.

  Rate this question:

 • 10. 

  Milyen emberre mondják: altruista?___________________________________________

  • A.

   önzetlen

  • B.

   Rendszertelen

  • C.

   Kedélyes

  • D.

   Megnyerő modorú

  Correct Answer
  A. önzetlen
  Explanation
  The correct answer is "önzetlen". The word "altruista" is used to describe a person who is selfless and concerned for the well-being of others. This person puts the needs and interests of others before their own and acts in a compassionate and generous manner. Therefore, "önzetlen" is the most fitting term to describe such an individual.

  Rate this question:

 • 11. 

  Milyen munkát végzett régen a prókátor?____________________________________________

  • A.

   Orvosi

  • B.

   Kereskedői

  • C.

   ügyvédi

  • D.

   Egyházi

  Correct Answer
  C. ügyvédi
  Explanation
  The correct answer is "ügyvédi." This suggests that the prókátor used to work as a lawyer or in a legal profession.

  Rate this question:

 • 12. 

  Mire használták a portugálok a karavellát?___________________________________________

  • A.

   Likőrkészítésre

  • B.

   Hajózásra

  • C.

   ékszerkészítésre

  • D.

   építkezésre

  Correct Answer
  B. Hajózásra
  Explanation
  The correct answer is "hajózásra" which means "for navigation". The question asks about the purpose for which the Portuguese used the caravel. The caravel was a type of ship that was commonly used by the Portuguese during the Age of Discovery for exploration and navigation purposes. It was a versatile and maneuverable ship that allowed the Portuguese to navigate the seas and explore new lands. Therefore, "hajózásra" is the most logical and appropriate answer.

  Rate this question:

 • 13. 

  Mit kapott az az ember, akinek szépiát vittek ajándékba?

  • A.

   Mezei virágot

  • B.

   Csokoládés süteményt

  • C.

   Tintahalat

  • D.

   Elegáns szeszes italt

  Correct Answer
  C. Tintahalat
  Explanation
  The correct answer is tintahalat. This is because the question asks what did the person receive as a gift, and tintahalat is the only option that fits this description. The other options are mezei virágot (wildflowers), csokoládés süteményt (chocolate cake), and elegáns szeszes italt (elegant alcoholic beverage), which are not gifts that can be received.

  Rate this question:

 • 14. 

  Mivel foglalkozik az, akinek az ikebana a hobbija?___________________________________________

  • A.

   Keleti küzdősporttal

  • B.

   Virágokkal

  • C.

   Papírhajtogatással

  • D.

   Japán kakasokkal

  Correct Answer
  B. Virágokkal
  Explanation
  Ikebana is the Japanese art of flower arrangement. Therefore, someone whose hobby is ikebana would be involved with flowers.

  Rate this question:

 • 15. 

  Kit neveztek régen egy apa természetes fiának?____________________________________________

  • A.

   A legkisebb fiút

  • B.

   A legidősebb fiút

  • C.

   A törvénytelen fiút

  • D.

   Az örökbe fogadott fiút

  Correct Answer
  C. A törvénytelen fiút
  Explanation
  In the past, a father used to call his illegitimate son a "natural son". This term was used to refer to a child born out of wedlock or from an extramarital relationship. It was a way to acknowledge the child's biological connection to the father, despite not having the same legal rights and status as a legitimate child.

  Rate this question:

 • 16. 

  Milyen mára elavult jelentése volt évszázadokkal ezelőtt a "marha" szónak?___________________________________________

  • A.

   Vagyon

  • B.

   Családi

  • C.

   ügyetlen lovas

  • D.

   Alattvaló

  Correct Answer
  A. Vagyon
  Explanation
  A "marha" szó évszázadokkal ezelőtt a "vagyon" jelentésében használták. Ez azt jelenti, hogy a szó régen arra utalt, hogy valaki vagy valami gazdagsággal vagy birtokkal rendelkezik.

  Rate this question:

 • 17. 

  Mit neveznek régiesen ispotálynak?__________________________________________

  • A.

   Az iskolát

  • B.

   Az istállót

  • C.

   A kórházat

  • D.

   A községházát

  Correct Answer
  C. A kórházat
  Explanation
  In the past, a "régiesen ispotály" referred to a hospital.

  Rate this question:

 • 18. 

  Melyik országot nevezik latinul Helvéciának?__________________________________________

  • A.

   Görögországot

  • B.

   Franciaországot

  • C.

   Romániát

  • D.

   Svájcot

  Correct Answer
  D. Svájcot
  Explanation
  Switzerland is referred to as "Helvetia" in Latin.

  Rate this question:

 • 19. 

  Hol találhatunk szilákat?__________________________________________

  • A.

   Gyümölcsösben

  • B.

   Cetek szájában

  • C.

   Hegyvidéken

  • D.

   Tükörboltban

  Correct Answer
  B. Cetek szájában
  Explanation
  Cetek refers to the mouths of whales. Therefore, the correct answer suggests that we can find pearls in the mouths of whales.

  Rate this question:

 • 20. 

  Mi a borseprő?__________________________________________

  • A.

   Hordótakarító eszköz

  • B.

   A letisztult bor üledéke

  • C.

   A szőlőprés alkatrésze

  • D.

   Megecetesedett bor

  Correct Answer
  B. A letisztult bor üledéke
  Explanation
  A borseprő a letisztult bor üledékét jelenti. Ez az anyag a bor erjesztése során keletkezik, amikor a szőlőlében található szilárd részecskék leülepednek. A borseprőt általában eltávolítják a borból, mivel zavarossá és kellemetlen ízűvé teheti azt.

  Rate this question:

 • 21. 

  Mi a paszomány?__________________________________________

  • A.

   Ruhát összefogó kapocs

  • B.

   Régi útlevél

  • C.

   Ruhát díszítő zsinór

  • D.

   Magas szárú csizma

  Correct Answer
  C. Ruhát díszítő zsinór
  Explanation
  A paszomány egy olyan zsinór vagy díszítő elem, amelyet ruházaton használnak. Ez lehet egy szalag vagy zsinór, amelyet a ruha széleinél vagy más részeinél alkalmaznak, hogy díszítést adjanak neki. A paszomány lehet egyszerű vagy bonyolultabb mintázattal, és általában a ruha stílusához és céljához illeszkedik.

  Rate this question:

 • 22. 

  Mi tartozik az érdeklődési körébe annak az embernek, aki impalákkal foglalkozik?___________________________________________

  • A.

   Kézimunkázás

  • B.

   Barkácsolás

  • C.

   Klasszikus építészet

  • D.

   Egy állatfaj

  Correct Answer
  D. Egy állatfaj
  Explanation
  The question is asking what is included in the person's area of interest who deals with impalas. The correct answer is "egy állatfaj" which means "a species of animal" in English. This implies that the person's area of interest includes the impala species.

  Rate this question:

 • 23. 

  Kik voltak a summások?__________________________________________

  • A.

   Mezőgazdasági munkások

  • B.

   Banki alkalmazottak

  • C.

   Kiskereskedők

  • D.

   Magántitkárok

  Correct Answer
  A. Mezőgazdasági munkások
  Explanation
  The correct answer is "mezőgazdasági munkások" which translates to "agricultural workers" in English. This answer is supported by the context of the question which asks "Who were the summások?" The term "summások" refers to a group of people, and the most fitting group in the given options is "mezőgazdasági munkások" or agricultural workers.

  Rate this question:

 • 24. 

  Mit neveztek az ókorban talentumnak?___________________________________________

  • A.

   Katonák páncélját

  • B.

   Tengeri világítótornyot

  • C.

   Nagy értékű pénzt

  • D.

   A Thalész-tételt

  Correct Answer
  C. Nagy értékű pénzt
  Explanation
  In ancient times, talentum referred to high-value currency.

  Rate this question:

 • 25. 

  Az alábbiak közül melyikkel foglalkoznak az akvaristák?____________________________________________

  • A.

   Vízfestmények készítésével

  • B.

   Könyvritkaságok gyűjtésével

  • C.

   Díszhalak tenyésztésével

  • D.

   Régi tárgyak

  Correct Answer
  C. Díszhalak tenyésztésével
  Explanation
  Akvaristák díszhalak tenyésztésével foglalkoznak.

  Rate this question:

 • 26. 

  Hol találkozhatunk narrátorral?__________________________________________

  • A.

   Zenekarban

  • B.

   Repülőtéren

  • C.

   Orvosi rendelőben

  • D.

   Irodalmi művekben

  Correct Answer
  D. Irodalmi művekben
  Explanation
  A narrátorral irodalmi művekben találkozhatunk. A narrátor az a személy vagy entitás, aki elbeszéli vagy bemutatja a történetet az olvasónak. Az irodalmi művek, például regények, novellák vagy versek, gyakran használnak narrátort a történetek elmesélésére és a szereplők cselekedeteinek, gondolatainak vagy érzéseinek bemutatására. Ezért a helyes válasz az "irodalmi művekben" lehet.

  Rate this question:

 • 27. 

  Hogy nevezik az olyan bírósági döntést, amely irányadó a további hasonló esetek elbírálásában?__________________________________________

  • A.

   Precedens

  • B.

   Praxis

  • C.

   Propaganda

  • D.

   Preferencia

  Correct Answer
  A. Precedens
  Explanation
  A precedens egy olyan bírósági döntést jelent, amely irányadó a további hasonló esetek elbírálásában. Ez azt jelenti, hogy ha egy bíróság korábban egy adott ügyben hozott döntése meghatározott jogi elveket vagy érvelést alkalmazott, akkor a későbbi hasonló esetekben a bíróságoknak követniük kell ezt a döntést. A precedens tehát segít a jogrendszer egységességének és konzisztenciájának fenntartásában.

  Rate this question:

 • 28. 

  Mi a vargánya?__________________________________________

  • A.

   Suszterinas

  • B.

   Gombafajta

  • C.

   Gázlómadárfajta

  • D.

   Cipészszerszám

  Correct Answer
  B. Gombafajta
  Explanation
  The correct answer is "gombafajta" which means mushroom species in Hungarian. The question is asking for the meaning or definition of the word "vargánya" and out of the given options, "gombafajta" is the correct answer as it translates to mushroom species.

  Rate this question:

 • 29. 

  Mije volt az ókori római gyereknek, ha volt "stílusa"?__________________________________________

  • A.

   Viasztáblája

  • B.

   íróeszköze

  • C.

   Számolótáblája

  • D.

   Kék tógája

  Correct Answer
  B. íróeszköze
  Explanation
  The correct answer is "íróeszköze" (his writing tool). This is because the question is asking about what the ancient Roman child would have if they had a "style" or a way of writing. The other options, such as the wax tablet (viasztáblája), counting board (számolótáblája), or blue robe (kék tógája), do not relate to writing or style.

  Rate this question:

 • 30. 

  Mit neveztek a régi magyarok Hadak útjának?__________________________________________

  • A.

   A honfoglalás útvonalát

  • B.

   A Tejutat

  • C.

   A Bécs felé vezető főutat

  • D.

   A csatamezőre vezető utat

  Correct Answer
  B. A Tejutat
  Explanation
  The correct answer is "a Tejutat." The Tejutat, or Milky Way, was referred to by the ancient Hungarians as "Hadak útja," meaning "the Road of Armies." This term was used to describe the route followed by the Hungarian tribes during their conquest and settlement of the Carpathian Basin in the 9th and 10th centuries. The comparison to the Milky Way suggests the significance and grandeur of this journey in Hungarian history.

  Rate this question:

 • 31. 

  Kit neveztek régen kurírnak?__________________________________________

  • A.

   Az utcai hírlapárust

  • B.

   A kisbírót

  • C.

   A vándordalnokot

  • D.

   A futárt

  Correct Answer
  D. A futárt
  Explanation
  The correct answer is "a futárt" which translates to "the courier" in English. This suggests that in the past, Kit was referred to as a courier.

  Rate this question:

 • 32. 

  Mit neveztek spanyolcsizmának?__________________________________________

  • A.

   A torreádorok cipőjét

  • B.

   Nemesi lábbelit

  • C.

   Borkészítő eszközt

  • D.

   Vallatóeszközt

  Correct Answer
  D. Vallatóeszközt
 • 33. 

  Mit tartottak régen a kalamárisban?__________________________________________

  • A.

   Evőeszközöket

  • B.

   Tintát

  • C.

   Papírt

  • D.

   Hulladékot

  Correct Answer
  B. Tintát
  Explanation
  Régen a kalamárisban tintát tartottak. A kalamáris egy hagyományos íróeszköz volt, amelyet tintával töltöttek meg. A tintát a kalamárisba töltötték, majd az íróeszközt használták a tollhegyével az írás vagy rajzolás céljából. Ezért a helyes válasz a "tintát" lehet.

  Rate this question:

 • 34. 

  Mire használták a csézát?_________________________________________

  • A.

   Számolásra

  • B.

   Utazásra

  • C.

   Kávézásra

  • D.

   Zenélésre

  Correct Answer
  B. Utazásra
  Explanation
  The correct answer is "utazásra" which means "for traveling". This suggests that the tool, csézát, was used for transportation purposes.

  Rate this question:

 • 35. 

  Mit jelent magyarul a "Gaudeamus", a ballagási ének címe?___________________________________________

  • A.

   Keljünk útra!

  • B.

   Vigadjunk!

  • C.

   Búcsúzzunk el!

  • D.

   Éljünk a mának!

  Correct Answer
  B. Vigadjunk!
  Explanation
  The phrase "Gaudeamus" is Latin and it means "let us rejoice" or "let us be joyful". The correct answer "Vigadjunk!" is the Hungarian translation of this phrase, which also means "let us rejoice" or "let us have fun". It is a fitting title for a graduation song as it encourages celebration and enjoyment of the momentous occasion.

  Rate this question:

 • 36. 

  "Itt a kezem, nem disznóláb!" - szól a mondás. Mit neveztek akkoriban disznólábnak?__________________________________________

  • A.

   Fegyvert

  • B.

   Sertéscombot

  • C.

   Vándorbotot

  • D.

   Kesztyűt

  Correct Answer
  A. Fegyvert
  Explanation
  In the given saying, "Itt a kezem, nem disznóláb!" (Here is my hand, not a pig's foot!), the phrase "disznóláb" is used metaphorically to refer to a weapon. In this context, "disznóláb" is not referring to an actual pig's foot, but rather symbolizes a weapon that is strong and powerful, similar to the strength and power associated with a pig's foot. Therefore, in those times, "disznóláb" was used to refer to a weapon.

  Rate this question:

 • 37. 

  Hogyan nevezik a fejtörőkben egy sorozat valamilyen szempontból kilógó tagját?___________________________________________

  • A.

   Tyúktojás

  • B.

   Verébtojás

  • C.

   Kakukktojás

  • D.

   Fecsketojás

  Correct Answer
  C. Kakukktojás
  Explanation
  A fejtörőkben egy sorozat valamilyen szempontból kilógó tagját "kakukktojásnak" nevezik.

  Rate this question:

 • 38. 

  Mit jelent a pakombart szó?__________________________________________

  • A.

   Rakodótér

  • B.

   Folyómeder

  • C.

   Lovaglónadrág

  • D.

   Oldalszakáll

  Correct Answer
  D. Oldalszakáll
  Explanation
  The word "pakombart" is not a commonly used word in Hungarian. However, "oldalszakáll" is a Hungarian term that translates to "sideburns" in English. It refers to the facial hair that grows down the sides of a man's face, alongside the ears.

  Rate this question:

 • 39. 

  Milyen tulajdonságot jelent, ha valamire azt mondják: enigmatikus?___________________________________________

  • A.

   Rejtélyes

  • B.

   érintetlen

  • C.

   összeférhetetlen

  • D.

   Szabályszerű

  Correct Answer
  A. Rejtélyes
  Explanation
  The word "enigmatikus" is used to describe something that is mysterious or puzzling. It implies that there is a sense of secrecy or complexity surrounding the thing being described. Therefore, the correct answer "rejtélyes" meaning "mysterious" aligns with the meaning of the word "enigmatikus".

  Rate this question:

 • 40. 

  Milyen tulajdonságot jelent a flexibilitás?___________________________________________

  • A.

   Hajlékonyság

  • B.

   Törékenység

  • C.

   Szilárdság

  • D.

   Oszthatóság

  Correct Answer
  A. Hajlékonyság
  Explanation
  Flexibilitás a hajlékonyságot jelenti.

  Rate this question:

 • 41. 

  Mit tesz az, aki ignorál?__________________________________________

  • A.

   Figyelmen kívül hagy

  • B.

   Javaslatot előterjeszt

  • C.

   Következtet

  • D.

   ösztönösen megérez

  Correct Answer
  A. Figyelmen kívül hagy
  Explanation
  Az, aki ignorál, figyelmen kívül hagyja valamit vagy valakit. Ez azt jelenti, hogy nem veszi figyelembe, nem foglalkozik vele vagy nem reagál rá.

  Rate this question:

 • 42. 

  Mit jelent a bandérium?__________________________________________

  • A.

   Magánhadsereg

  • B.

   Fúvószenekar

  • C.

   Bírósági tárgyalóterem

  • D.

   Keresztelőkápolna

  Correct Answer
  A. Magánhadsereg
  Explanation
  The correct answer is "magánhadsereg" which translates to "private army" in English. This term refers to a military force that is owned and controlled by a private individual or organization, rather than being part of a nation's official armed forces. Private armies are typically hired for various purposes such as security, protection, or even offensive operations. They are not under the direct control of any government and operate independently.

  Rate this question:

 • 43. 

  Mit jelent a fraktúra?__________________________________________

  • A.

   Csonttörés

  • B.

   Párton belüli csoportosulás

  • C.

   Tisztség, feladatkör

  • D.

   Csoportos kirándulás

  Correct Answer
  A. Csonttörés
  Explanation
  A fraktúra a csonttörést jelenti. A csonttörés akkor következik be, amikor a csont megsérül, elreped vagy elszakad. Ez általában erős fizikai erőhatás, ütés vagy esés következtében történik. A fraktúra lehet teljes vagy részleges, és különböző típusai vannak, például zárt vagy nyitott törés. A csonttörés fájdalommal, duzzanattal, deformitással és korlátozott mozgással járhat.

  Rate this question:

 • 44. 

  Milyen munkához használták a guzsalyt?__________________________________________

  • A.

   Főzéshez

  • B.

   Marhatereléshez

  • C.

   Szántáshoz

  • D.

   Fonáshoz

  Correct Answer
  D. Fonáshoz
  Explanation
  A guzsalyt a fonáshoz használták.

  Rate this question:

 • 45. 

  Kik voltak a konkvisztádorok?__________________________________________

  • A.

   Dél-amerikai indiánok

  • B.

   Francia forradalmárok

  • C.

   Holland kalózok

  • D.

   Spanyol gyarmatosítók

  Correct Answer
  D. Spanyol gyarmatosítók
  Explanation
  The correct answer is "spanyol gyarmatosítók." The question asks who the conquistadors were, and the conquistadors were Spanish colonizers who conquered and colonized various parts of the Americas, particularly Central and South America, during the 16th century. They played a significant role in the Spanish colonization of the New World, seeking wealth, power, and spreading Christianity.

  Rate this question:

 • 46. 

  Mit csinálnak az indiánok a mokaszinnal?__________________________________________

  • A.

   Vadásznak vele

  • B.

   Járnak benne

  • C.

   Meglovagolják

  • D.

   Elszívják

  Correct Answer
  B. Járnak benne
  Explanation
  The correct answer is "járnak benne" which translates to "they walk in it" in English. This suggests that the Indians use the moccasin as footwear and walk in it.

  Rate this question:

 • 47. 

  Mire használják az ázsiai népek a dzsunkát?___________________________________________

  • A.

   Rizspálinka főzésére

  • B.

   Hajózásra

  • C.

   Selyemszövésre

  • D.

   Petárda készítésére

  Correct Answer
  B. Hajózásra
  Explanation
  The correct answer is hajózásra. A dzsunka is a type of traditional Asian sailing vessel that has been used for centuries for transportation and trade purposes. It is commonly found in countries such as China, Vietnam, and Indonesia. The design of the dzsunka allows it to navigate various waterways, including rivers and oceans. It is typically used for fishing, transportation of goods, and even for military purposes. The use of dzsunka for hajózásra is well-known and widely practiced among Asian cultures.

  Rate this question:

 • 48. 

  Mire használják az oroszok a szamovárt?__________________________________________

  • A.

   Birkahús sütésére

  • B.

   Fejfedőnek

  • C.

   Teavíz forralására

  • D.

   Sportolásra

  Correct Answer
  C. Teavíz forralására
  Explanation
  The correct answer is "teavíz forralására" which means "for boiling tea water". This suggests that the Russians use the samovar, a traditional Russian tea urn, to boil water specifically for making tea.

  Rate this question:

 • 49. 

  Milyen gyűjtemény a herbárium?__________________________________________

  • A.

   Növény

  • B.

   Lepke

  • C.

   Bélyeg

  • D.

   érme

  Correct Answer
  A. Növény
  Explanation
  A herbárium egy növénygyűjtemény, amelyben különböző növényeket tárolnak és dokumentálnak. A gyűjtemény célja, hogy megőrizze és tanulmányozza a különböző növényfajokat, valamint segítse a kutatókat és a botanikusokat az azonosításban és a tudományos kutatásban. A herbáriumokban a növényeket szárítva és préselve tárolják, majd azokat rendszeresen dokumentálják, címkézik és osztályozzák. Így a herbáriumok fontos források a növénytan és a biodiverzitás kutatásában.

  Rate this question:

 • 50. 

  Milyen a korhely ember?___________________________________________

  • A.

   Mulatozó

  • B.

   Unatkozó

  • C.

   Barátkozó

  • D.

   Hazudozó

  Correct Answer
  A. Mulatozó
  Explanation
  A korhely ember mulatozó, mivel a korhely jelentése olyan személy, aki gyakran részt vesz bulikban, társas eseményeken, és élvezi az éjszakai életet.

  Rate this question:

Quiz Review Timeline +

Our quizzes are rigorously reviewed, monitored and continuously updated by our expert board to maintain accuracy, relevance, and timeliness.

 • Current Version
 • Mar 22, 2023
  Quiz Edited by
  ProProfs Editorial Team
 • Aug 05, 2010
  Quiz Created by
  Balogferenc
Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.