Prometni Propisi I Sigurnosna Pravila - Test Br.12.

38 Pitanja | Total Attempts: 118313

SettingsSettingsSettings
Prometni Propisi I Sigurnosna Pravila - Test Br.12. - Quiz

Naputak za rješavanje testa.  Za rješavanje testa imate na raspolaganju 45 minuta. Vaša zadaća je da na svako pitanje i ponuđene odgovore odlučite koji je odgovor od ponuđenih točan. Kada se odlučite za točan odgovor ili točne odgovore kliknite na kvadratić pored tog odgovora. U nekim pitanjima potrebno je upisati broj na za to predviđeno mjesto. Na jedno postavljeno pitanje može biti jedan ili više točnih odgovora, pa i svi ponuđeni odgovori mogu biti točni. Pitanje na koje nije odgovoreno ili je netočno odgovoreno ili je samo djelomično odgovoreno ocjenjuje se kao netočno. Ispit ćete položiti ako odgovorite točno na najmanje 34 od ukupno 38 pitanja.


Questions and Answers
 • 1. 
  Što je ometanje prometa? (Priručnik, strana 1-9)
  • A. 

   Radnja u prometu kojom se nekoga suprotno prometnim propisima prisiljava na promjenu dotadašnjeg načina sudjelovanja u prometu

  • B. 

   Takav način sudjelovanja u prometu uslijed kojeg je nastupila neposredna opasnost nastanka prometne nesreće

 • 2. 
  Na čemu se mora temeljiti ponašanje sudionika u prometu? (Priručnik, strana 2-2)
  • A. 

   Na međusobnom uvažavanju

  • B. 

   Na agresivnom ponašanju

  • C. 

   Na partnerskom odnosu

 • 3. 
  Koji su prvi znaci umora kod vozača? (Priručnik, strana 2-12)
  • A. 

   Drhtanje nogu

  • B. 

   Sklapanje očiju

  • C. 

   Zijevanje

 • 4. 
  Zbog čega vozač, u situaciji kao na slici, mora naročito paziti na razmak od vozila ispred? (Priručnik, strana 3-11 do 3-13)
  • A. 

   Zbog toga što je sklizak kolnik

  • B. 

   Zbog toga što vozač vozila ispred može naglo kočiti

  • C. 

   Zbog toga što postoji opasnost od naleta na vozilo ispred koje može skrenuti

 • 5. 
  Vozite cestom u situaciji kao na slici. Što ne smijete činiti svojim vozilom? (Priručnik, strana 7-4 do 7-5)
  • A. 

   Kretati se vozilom unatrag

  • B. 

   Kretati se vozilom u suprotnom smjeru

 • 6. 
  Smijete li započeti pretjecanje teretnog automobila u situaciji kao na slici? (Priručnik, strana 7-19)
  • A. 

   Ne smijete, jer to nije dopušteno oznakama na kolniku

  • B. 

   Smijete nakon što osobni automobil obavi pretjecanje

 • 7. 
  Vozite cestom izvan naselja. Ako morate zaustaviti ili parkirati vozilo, gdje ćete to učiniti? (Priručnik, strana 7-22)
  • A. 

   Uvijek izvan kolnika

  • B. 

   što bliže desnom rubu kolnika

  • C. 

   Bilo gdje na kolniku

 • 8. 
  Kako se morate ponašati u susretu s vozilima s pravom prednosti prolaska? (Priručnik, strana 7-30)
  • A. 

   Smanjiti brzinu i povećati pozornost prema tim vozilima

  • B. 

   Omogućiti prolazak tim vozilima

  • C. 

   Nastaviti vožnju povećanom brzinom

 • 9. 
  Vozite cestom i uočite pješaka koji hoda kolnikom u situaciji kao na slici. Kako ćete postupiti? (Priručnik, strana 6-4 do 6-5)
  • A. 

   Prijeći na lijevu prometnu traku i ostaviti dovoljan bočni razmak za obilaženje

  • B. 

   Usporiti i povećati pozornost

  • C. 

   Voziti na sigurnom bočnom razmaku

 • 10. 
  Kako se trebate ponašati pri vožnji u situaciji kao na slici? (Priručnik, strana 10-7 do 10-8)
  • A. 

   Održavati potreban razmak

  • B. 

   Promatrati stop svjetla na vozilima

  • C. 

   Kad je moguće, obavljati pretjecanje kolone

 • 11. 
  Gdje se najčešće stvaraju kolone vozila na cestama izvan naselja? (Priručnik, strana 10-7)
  • A. 

   Na ravnim i preglednim dionicama ceste

  • B. 

   U blizini velikih gradova

  • C. 

   Na uzdužnom nagibu i na dionicama gdje se izvode radovi

 • 12. 
  Zbog čega je vožnja na razmaku manjem od potrebnog, u situaciji kao na slici, opasna? (Priručnik, strana 10-5 do 10-6)
  • A. 

   Zbog mogućnosti da se pregrije motor vozila

  • B. 

   Zbog smanjenja preglednosti ispred vozila

  • C. 

   Zbog mogućnosti nalijetanja na vozilo ispred

 • 13. 
  O čemu ovisi izbor prometne trake pri izlasku iz raskrižja? (Priručnik, strana 9-11 do 9-15)
  • A. 

   O broju prometnih traka na cesti na koju se uključuje

  • B. 

   O postavljenoj prometnoj signalizaciji

  • C. 

   O željenom smjeru vožnje nakon prolaska raskrižjem

  • D. 

   O brzini reagiranja vozača

 • 14. 
  Čime je ograničeno vidno polje vozača iz vozila? (Priručnik, strana 5-9)
  • A. 

   Konstrukcijskim osobinama vozila

  • B. 

   Veličinom ostakljenih površina vozila

  • C. 

   Snagom automobila kojim vozač upravlja

 • 15. 
  Kojom brzinom vam je dopušteno voziti nakon znaka u situaciji kao na slici? (Priručnik, strana 9-2 do 9-3)
  • A. 

   Brzinom do 40 km na sat kroz cijelo naselje

  • B. 

   Brzinom do 50 km na sat nakon izlaska iz tog područja

  • C. 

   Brzinom do 40 km na sat do prvog raskrižja

 • 16. 
  Vozite automobil desnom prometnom trakom u situaciji kao na slici. Kako ćete postupiti? (Priručnik, strana 9-15)
  • A. 

   Nastaviti vožnju ravno

  • B. 

   Prestrojiti se u lijevu prometnu traku

 • 17. 
  Kako ćete postupiti kada se tijekom vožnje na instrumentnoj ploči upali žaruljica u situaciji kao na slici? (Priručnik, strana 8-3)
  • A. 

   Isključiti vozilo iz prometa i isključiti rad motora

  • B. 

   Na prvoj benzinskoj postaji točiti gorivo

  • C. 

   Provjeriti radnu temperaturu motora

 • 18. 
  Što označuje žaruljica na instrumentnoj ploči sa simbolom kao na slici? (Priručnik, strana 8-3)
  • A. 

   Temperaturu rashladne tekućine

  • B. 

   Tlak ulja u motoru

  • C. 

   Punjenje akumulatora

 • 19. 
  Što omogućuje spojka? (Priručnik, strana 8-4)
  • A. 

   Sigurno zaustavljanje vozila

  • B. 

   Mijenjanje "brzina"

  • C. 

   "mekani" polazak vozilom s mjesta

 • 20. 
  Koji od uređaja pripadaju uređajima za davanje svjetlosnih znakova? (Priručnik, strana 8-9)
  • A. 

   Kratka svjetla

  • B. 

   Stop-svjetla

  • C. 

   Pokazivači smjera

 • 21. 
  Pomoću čega se smiju vući neispravna vozila u prometu na cesti? (Priručnik, strana 8-16 do 8-17)
  • A. 

   Pomoću užeta

  • B. 

   Pomoću krute veze

  • C. 

   Pomoću bilo kojega priručnog alata

 • 22. 
  Kada vozač smije prevoziti dijete mlađe od 5 godina na stražnjem sjedalu? (Priručnik, strana 8-19 do 8-20)
  • A. 

   Kada se uz njega na stražnjem sjedalu nalazi osoba starija od 12 godina

  • B. 

   Kada je dijete vezano sigurnosnim pojasom na stražnjem sjedalu

  • C. 

   Kada je dijete vezano u dječjoj sjedalici pričvršćenoj na stražnjem sjedalu

 • 23. 
  Koliko u pravilu traje prilagodba vozača na tamu u situaciji kao na slici? (Priručnik, strana 5-5)
  • A. 

   Mnogo dulje nego na svjetlost

  • B. 

   Mnogo kraće nego na svjetlost

  • C. 

   Isto kao i na svjetlost

 • 24. 
  Na koje opasnosti treba računati tijekom vožnje u situaciji kao na slici? (Priručnik, strana 12-4)*
  • A. 

   Na sklizak kolnik

  • B. 

   Na manji zaustavni put

  • C. 

   Na nedostatnu preglednost

 • 25. 
  Zašto je u zimskim uvjetima obvezna uporaba zimske opreme? (Priručnik, strana 12-10 do 12-13)
  • A. 

   Manja je mogućnost zanošenja i klizanja vozila

  • B. 

   Smanjuje se potrošnja goriva

  • C. 

   Bolje je prianjanje guma na podlogu

Back to Top Back to top