Βιτσέντζος Κορνάρος, «Ερωτόκριτος» - Κείμενα Γ' Γυμνασίου

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Ioannis Krokos
I
Ioannis Krokos
Community Contributor
Quizzes Created: 37 | Total Attempts: 129,780
: 9 | Attempts: 776

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Create your own Quiz
Βιτσέντζος Κορνάρος, «Ερωτόκριτος» - Κείμενα Γ

Κείμενα Γ' Γυμνασίου - Κρητική Λογοτεχνία


Questions and Answers
 • 1. 

  Ο Ερωτόκριτος αποτελεί ίσως το καλύτερο, το πιο σημαντικό έργο της κρητικής λογοτεχνίας.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  The answer "Σωστό" means "Correct" in Greek. Therefore, the explanation is that the given answer is correct.

  Rate this question:

 • 2. 

  Το πρώτο απόσπασμα αναφέρεται στην προσπάθεια του Πεζόστρατου, πατέρα του Ερωτόκριτου, να ζητήσει το χέρι της Αρετούσας, εκ μέρους του γιου του από τον ίδιο τον πατέρα της και η άρνηση του βασιλιά Ηράκλη, εξαιτίας της κοινωνικής διαφοράς ανάμεσα στις δύο οικογένειες.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  Ο Ερωτόκριτος ήταν ταπεινής καταγωγής υπάλληλος στην υπηρεσία του Βασιλιά όπως και ο πατέρας του.

  Rate this question:

 • 3. 

  Το δεύτερο απόσπασμα παρουσιάζει με επικό και γλαφυρό τρόπο τον πολεμική αναταραχή που επικρατούσε στην Αθήνα, εξαιτίας της εισβολής και επίθεσης του βασιλιά των Βλάχων αλλά και την απαράμιλλη και αγέρωχη παρουσία του Ερωτόκριτου που εμφανίζεται την κατάλληλη στιγμή για να σώσει την κατάσταση.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
 • 4. 

  Η γλώσσα είναι η καθαρεύουσα με έντονη την παρουσία του κρητικού ιδιώματος σ’ όλο το απόσπασμα.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  Η γλώσσα είναι η δημοτική με έντονη την παρουσία του κρητικού ιδιώματος σ’ όλο το απόσπασμα.

  Rate this question:

 • 5. 

  Η αφήγηση στο α΄ απόσπασμα γίνεται σε γ’ ενικό πρόσωπο από έναν αφηγητή – παντογνώστη παρατηρητή που γνωρίζει ακόμα και τις σκέψεις και τα συναισθήματα των ηρώων του.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  The given correct answer is "Σωστό" which translates to "Correct" in English. This suggests that the statement or question being referred to is true or accurate.

  Rate this question:

 • 6. 

  Η φράση «ο κύρης γλυκαίνει» είναι μεταφορά.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  Μεταφορά έχουμε όταν η φράση δηλώνει κάτι που δεν είναι πολύ εφικτό.

  Rate this question:

 • 7. 

  Ο Βασιλιάς δέχεται την πρόταση γάμου του Πεζόστρατου.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  Ο βασιλιάς αντιδρά αρνητικά από τον πρώτο κιόλας στίχο του λόγου του, όπως παρατηρούμε μέσα στο ποίημα. Η άρνησή του είναι κατηγορηματική και το ύφος του απέναντι στον Πεζόστρατο, πατέρα του Ερωτόκριτου, διατακτικό και αποδοκιμαστικό απέναντι σε όσα του προτείνει. Όχι μόνο αρνείται έναν τέτοιο γάμο αλλά παράλληλα δίνει εντολή στον Πεζόστρατο να απομακρυνθεί από το παλάτι το γρηγορότερο και στον Ερωτόκριτο να εξοριστεί «σε τόπους μακρούς και αδιάβατους» και να μην τολμήσει να πλησιάσει, γιατί αλλιώς η τιμωρία του θα είναι ο θάνατος.

  Rate this question:

 • 8. 

  Στο δεύτερο απόσπασμα το ύφος που επικρατεί είναι κυρίως επικό και γλαφυρό, μέσα από τις σκηνές του πολέμου αλλά και μέσα από τις παρομοιώσεις που δίνουν μια αίσθηση βίας και πολεμικής ατμόσφαιρας.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  The explanation for the correct answer is not available.

  Rate this question:

 • 9. 

  Η φράση «πάγει η λαλιά στον ουρανό, τα νέφη αντιλαλούσι» είναι:

  • A.

   παρομοίωση.

  • B.

   υπερβολή.

  • C.

   μεταφορά.

  • D.

   ειρωνεία.

  Correct Answer
  B. υπερβολή.
  Explanation
  Η υπερβολή χρησιμοποιείται για να κάνει μια έννοια να φανεί στις μεγαλύτερες διαστάσεις της.

  Rate this question:

Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.