Οξέα - Βάσεις - Εξουδετέρωση - Χημεία Γ' Γυμνασίου

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Ioannis Krokos
I
Ioannis Krokos
Community Contributor
Quizzes Created: 37 | Total Attempts: 152,544
: 21 | Attempts: 4,836

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Create your own Quiz
Οξέα - Βάσεις - Εξουδετέρωση - Χημεία Γ

Χημεία Γ' Γυμνασίου - Ενότητα 1η


Questions and Answers
 • 1. 

  Η λεμονάδα είναι όξινη γιατί περιέχει φωσφορικό οξύ.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  Η λεμονάδα είναι όξινη γιατί περιέχει κιτρικό οξύ.

  Rate this question:

 • 2. 

  Για να αποθηκεύσουμε οξύ θα προτιμήσουμε δοχείο από:

  • A.

   σίδηρο

  • B.

   γυαλί

  • C.

   αλουμίνιο

  Correct Answer
  B. γυαλί
  Explanation
  Τα διαλύματα των οξέων αντιδρούν με πολλά μέταλλα, όπως ο σίδηρος και το αλουμίνιο, και αποτέλεσμα είναι η καταστροφή των δοχείων αυτών. Γι αυτό θα προτιμήσω το δοχείο από γυαλί.

  Rate this question:

 • 3. 

  Οξύ είναι:

  • A.

   κάθε ένωση που περιέχει υδρογόνο και οξυγόνο

  • B.

   κάθε ένωση που καίγεται και ελευθερώνει αέριο υδρογόνο

  • C.

   κάθε ένωση που δίνει κατιόντα υδρογόνου όταν διαλυθεί στο νερό

  Correct Answer
  C. κάθε ένωση που δίνει κατιόντα υδρογόνου όταν διαλυθεί στο νερό
  Explanation
  Ορισμός οξέων κατά Arrhenius.

  Rate this question:

 • 4. 

  Όξινος χαρακτήρας σημαίνει ότι τα υδατικά διαλύματα των οξέων αντιδρούν με όλα τα μέταλλα και παράγεται υδρογόνο.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  Τα υδατικά διαλύματα των οξέων αντιδρούν με πολλά μέταλλα, όχι με όλα.

  Rate this question:

 • 5. 

  Τα οξέα αντιδρούν με τα ανθρακικά άλατα και εκλύεται διοξείδιο του άνθρακα.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  Είναι μία από τις κοινές ιδιότητες των οξέων.

  Rate this question:

 • 6. 

  Το pΗ ενός όξινου διαλύματος είναι μεγαλύτερο του 7 στους 25οC.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  Το pΗ ενός όξινου διαλύματος είναι μεγαλύτερο του 0 και μικρότερο του 7 στους 25οC.

  Rate this question:

 • 7. 

  Το καθαρό νερό είναι όξινο.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  Το καθαρό νερό είναι ουδέτερο.

  Rate this question:

 • 8. 

  Σε διάλυμα υδροχλωρίου με pH=1 προστίθεται ποσότητα καθαρού θειικού οξέος. Το pH του τελικού διαλύματος είναι:

  • A.

   Μεγαλύτερο του 1

  • B.

   Μικρότερο του 1

  • C.

   Ακριβώς 1

  Correct Answer
  B. Μικρότερο του 1
  Explanation
  Το οξύ που προσθέτουμε δίνει επιπλέον Η+ στο διάλυμα, οπότε αυξάνεται η περιεκτικότητα του διαλύματος σε Η+, δηλαδή το διάλυμα γίνεται πιο όξινο και έτσι το pH ελαττώνεται.

  Rate this question:

 • 9. 

  Βάσεις θεωρούνται οι ενώσεις που:

  • A.

   όταν διαλυθούν στο νερό δίνουν  Η+

  • B.

   όταν διαλυθούν στο νερό δίνουν  ΟΗ-

  • C.

   έχουν γεύση όξινη

  Correct Answer
  B. όταν διαλυθούν στο νερό δίνουν  ΟΗ-
  Explanation
  Ορισμός βάσεων κατά Arrhenius

  Rate this question:

 • 10. 

  Σε ένα διάλυμα αμμωνίας που έχει pH = 10 προσθέτουμε ποσότητα καθαρού νερού. Το pH του τελικού διαλύματος είναι:

  • A.

   Μεγαλύτερο του 10

  • B.

   Μικρότερο του 10

  • C.

   Ακριβώς 10

  Correct Answer
  B. Μικρότερο του 10
  Explanation
  Με την προσθήκη νερού ελαττώνεται η περιεκτικότητα του διαλύματος σε ΟΗ-, το διάλυμα γίνεται λιγότερο βασικό και έτσι το pH ελαττώνεται.

  Rate this question:

 • 11. 

  Η ηλιανθίνη γίνεται κίτρινη σε διάλυμα βάσεως.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  Η ηλιανθίνη είναι δείκτης και αλλάζει χρώμα σε διαλύματα βάσης.

  Rate this question:

 • 12. 

  Τα δάκρυα με pH=8 είναι περισσότερο βασικά από το ασβεστόνερο με pH=11.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  Με την αύξηση του pH έχουμε αύξηση και της βασικότητας. Άρα το ασβεστόνερο είναι περισσότερο βασικό από τα δάκρυα.

  Rate this question:

 • 13. 

  Σε ένα διάλυμα υδροξειδίου του ασβεστίου  που έχει pH = 11 προσθέτουμε ποσότητα καθαρού υδροξειδίου του ασβεστίου  . Το pH του τελικού διαλύματος είναι:

  • A.

   Μεγαλύτερο του 11

  • B.

   Μικρότερο του 11

  • C.

   Ακριβώς 11

  Correct Answer
  A. Μεγαλύτερο του 11
  Explanation
  Με την προσθήκη υδροξειδίου του ασβεστίου αυξάνεται η περιεκτικότητα του διαλύματος σε ΟΗ-, το διάλυμα γίνεται περισσότερο βασικό και έτσι το pH αυξάνεται.

  Rate this question:

 • 14. 

  Όταν σε ένα διάλυμα οι συγκεντρώσεις των Η+ και ΟΗ- είναι ίσες το διάλυμα είναι ουδέτερο.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  Το διάλυμα δεν παρουσιάζει ούτε όξινο ούτε βασικό χαρακτήρα.

  Rate this question:

 • 15. 

  Το δηλητήριο  των μυρμηγκιών είναι όξινο. Ποιο από τα παρακάτω υγρά θα χρησιμοποιούσες για την εξουδετέρωσή του;

  • A.

   Ξίδι

  • B.

   Διάλυμα υδροχλωρίου

  • C.

   Διάλυμα αμμωνίας

  Correct Answer
  C. Διάλυμα αμμωνίας
  Explanation
  Η αμμωνία είναι βάση και θα εξουδετερώσει το οξύ του δηλητηρίου.

  Rate this question:

 • 16. 

  Εξουδετέρωση σημαίνει ότι αντιδρούν τα κατιόντα Η+ με τα ανιόντα ΟΗ-.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  The given correct answer is "Σωστό" which means "Correct" in Greek.

  Rate this question:

 • 17. 

  Τα προϊόντα της εξουδετέρωσης είναι άλας και νερό.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  Εξουδετέρωση: Οξύ + βάση   Άλας +Νερό

  Rate this question:

 • 18. 

  Αν γνωρίζουμε ότι με το τσίμπημα η σφήκα αποβάλλει δηλητήριο που βάση, ποιο από τα παρακάτω διαλύματα θα χρησιμοποιήσετε για να αντιμετωπίσετε το τσίμπημα της σφήκας;

  • A.

   διάλυμα με pH =5

  • B.

   διάλυμα με pH =10

  • C.

   διάλυμα με pH =7

  Correct Answer
  A. διάλυμα με pH =5
  Explanation
  Το διάλυμα με pH =5 γιατί είναι όξινο και το οξύ που περιέχει θα εξουδετερώσει τη βάση του δηλητηρίου της σφήκας.

  Rate this question:

 • 19. 

  Αναμειγνύουμε  διάλυμα με pH=3 με διάλυμα με pH=11. Το pH του τελικού διαλύματος θα είναι:

  • A.

   μικρότερο από 3

  • B.

   μεγαλύτερο από 11

  • C.

   ίσο με 7

  • D.

   μεταξύ 3 και 11

  Correct Answer
  D. μεταξύ 3 και 11
  Explanation
  Το πρώτο διάλυμα είναι όξινο ενώ το δεύτερο βασικό. Όταν τα αναμειγνύουμε πραγματοποιείται αντίδραση εξουδετέρωσης άρα σίγουρα το τελικό διάλυμα είναι λιγότερο όξινο από το πρώτο και λιγότερο βασικό από το δεύτερο. Δεν ξέρω αν η εξουδετέρωση είναι πλήρης για να πω ότι γίνεται ουδέτερο. Άρα το pH είναι μεταξύ 3 και 11.

  Rate this question:

Quiz Review Timeline +

Our quizzes are rigorously reviewed, monitored and continuously updated by our expert board to maintain accuracy, relevance, and timeliness.

 • Current Version
 • Mar 22, 2023
  Quiz Edited by
  ProProfs Editorial Team
 • Nov 28, 2013
  Quiz Created by
  Ioannis Krokos
Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.