Kviz Znanja - Uspon Stare Grčke

15 Pitanja | Attempts: 7479
Share

SettingsSettingsSettings
Kviz Znanja - Uspon Stare Grčke - Quiz

Kviz znanja - Uspon stare Grčke  (nepotpun)


Questions and Answers
 • 1. 
  Doseljena grčka plemena bila su Ahejci, Dorani i:
  • A. 

   Trojanci

  • B. 

   Pelazgi

  • C. 

   Jonjani

  • D. 

   Arijci

 • 2. 
  Doseljena grčka plemena bila su Ahejci, Dorani i:
  • A. 

   Trojanci

  • B. 

   Pelazgi

  • C. 

   Jonjani

  • D. 

   Arijci

 • 3. 
  Mitsko čudovište Minotaur ubio je u Labirintu:
  • A. 

   Paris

  • B. 

   Ahilej

  • C. 

   Odisej

  • D. 

   Tezej

 • 4. 
  Mitsko čudovište Minotaur ubio je u Labirintu:
  • A. 

   Paris

  • B. 

   Ahilej

  • C. 

   Odisej

  • D. 

   Tezej

 • 5. 
  Krećani su zidove ukrašavali motivima iz:
  • A. 

   životinjskog svijeta

  • B. 

   Morskog svijeta

  • C. 

   Biljnog svijeta

 • 6. 
  Krećani su zidove ukrašavali motivima iz:
  • A. 

   životinjskog svijeta

  • B. 

   Morskog svijeta

  • C. 

   Biljnog svijeta

 • 7. 
  Mikenu su osnovali:
  • A. 

   Ahejci

  • B. 

   Pelazgi

  • C. 

   Dorani

  • D. 

   Jonjani

 • 8. 
  Mikenu su osnovali:
  • A. 

   Ahejci

  • B. 

   Pelazgi

  • C. 

   Dorani

  • D. 

   Jonjani

 • 9. 
  Glavni ulaz u Mikenu bio je ukrašen prikazom dva:
  • A. 

   Bika

  • B. 

   Vuka

  • C. 

   Lava

  • D. 

   Slona

 • 10. 
  Glavni ulaz u Mikenu bio je ukrašen prikazom dva:
  • A. 

   Bika

  • B. 

   Vuka

  • C. 

   Lava

  • D. 

   Slona

 • 11. 
  Kako se zvao princ zbog kojeg je započeo trojanski rat?
  • A. 

   Odisej

  • B. 

   Heraklo

  • C. 

   Paris

  • D. 

   Ahilej

 • 12. 
  Kako se zvao princ zbog kojeg je započeo trojanski rat?
  • A. 

   Odisej

  • B. 

   Heraklo

  • C. 

   Paris

  • D. 

   Ahilej

 • 13. 
  Epovi Ilijada i Odiseja se pripisuju grčkom pjesniku:
  • A. 

   Periklu

  • B. 

   Homeru

  • C. 

   Aristotelu

  • D. 

   Eshilu

 • 14. 
  Demos je:
  • A. 

   Rob

  • B. 

   Bogati pojedinac

  • C. 

   Običan narod

 • 15. 
  Epovi Ilijada i Odiseja se pripisuju grčkom pjesniku:
  • A. 

   Periklu

  • B. 

   Homeru

  • C. 

   Aristotelu

  • D. 

   Eshilu

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.