Kuizi islam - 7

2 Pyetjet
Kuizi Islam - 7

Kuiz islam për vizitorët e faqes sonë.

Please wait...
Questions and Answers
 • 1. 
  Si quhet themeluesi i medh'hebit hanefij?
  • A. 

   Nu'man bin Thabit

  • B. 

   Thabit bin Nu'man

  • C. 

   Bin Malik

  • D. 

   Babai i Hanifes

 • 2. 
  Si quhet vendi ku haxhinjtë gjuajnë me gurë shejtanin?
  • A. 

   Mekke

  • B. 

   Medine

  • C. 

   Mine

  • D. 

   Muzdelife

  • E. 

   Arafat