11 клас. Тест 1

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Adelinapeneva
A
Adelinapeneva
Community Contributor
Quizzes Created: 4 | Total Attempts: 12,258
Questions: 30 | Attempts: 404

SettingsSettingsSettings
11 клас. Тест 1 - Quiz

Тестът проверява знанията на учениците от 11 клас чрез задачи с избираем отговор върху теми от средновековната история на България за периода ХІІ - ХІV век.
Моля, въведете вашето име, клас и номер. Запазете сертификата с вашите постижения след решаването на теста.
Успех!


Questions and Answers
 • 1. 

  Цар Иван Александър сключва договор с император Андроник ІІІ Палеолог в 1371 г. след българската победа в битката при крепостта:

  • A.

   Русокастро

  • B.

   Несебър

  • C.

   Ниш

  • D.

   Варна

  Correct Answer
  A. Русокастро
  Explanation
  The correct answer is Русокастро. The explanation for this is that in 1371, Tsar Ivan Alexander of Bulgaria signed a treaty with Emperor Andronik III Palaiologos of the Byzantine Empire after the Bulgarian victory in the Battle of Rusokastro. This treaty solidified the peace between the two powers and marked a significant moment in Bulgarian history.

  Rate this question:

 • 2. 

  Свързваме първите известни прояви на съпротива срещу нахлуването на малоазийските турци на Балканите с името на:

  • A.

   Йоан Кантакузин

  • B.

   цар Иван Шишман

  • C.

   крал Стефан Душан

  • D.

   Момчил войвода

  Correct Answer
  D. Момчил войвода
  Explanation
  The correct answer is "Момчил войвода" because he is known for leading the resistance against the invasion of the Turkish forces in the Balkans. The other options mentioned in the question are not historically associated with the resistance against the Turkish invasion.

  Rate this question:

 • 3. 

  Отцепилото се от Търновското царство деспотство на болярина Балик и неговите братя Тодор и Добротица обхваща земи в:

  • A.

   Родопите

  • B.

   Македония

  • C.

   Добруджа

  • D.

   Видинско

  Correct Answer
  C. Добруджа
  Explanation
  The correct answer is "Добруджа". The passage states that the despotate of the boyar Balik and his brothers Todor and Dobrotitsa encompassed lands in Dobrudzha.

  Rate this question:

 • 4. 

  Събитието от втората половина на ХІV в., което има фатални последици за съдбата на балканските народи, е:

  • A.

   завладяването на Видинското царство от крал Лайош І

  • B.

   завладяването на Одрин от османските турци

  • C.

   походът на кръстоносния флот на граф Амадей Савойски срещу българските черноморски градове

  • D.

   влизането на Йоан Кантакузин в Константинопол.

  Correct Answer
  B. завладяването на Одрин от османските турци
  Explanation
  The event in the second half of the 14th century that had fatal consequences for the fate of the Balkan peoples was the conquest of Edirne (Odrin) by the Ottoman Turks. This event marked a significant turning point in the expansion of the Ottoman Empire and their domination over the Balkans. The capture of Edirne allowed the Ottomans to establish a strong foothold in the region and paved the way for further conquests, eventually leading to the fall of Constantinople and the complete Ottoman control over the Balkans.

  Rate this question:

 • 5. 

  Първият антиеретичен събор, организиран в Търново от патриарх Теодосий Търновски, е през:

  • A.

   1330 г.

  • B.

   1340 г.

  • C.

   1350 г.

  • D.

   1360 г.

  Correct Answer
  C. 1350 г.
  Explanation
  The correct answer is 1350 г. This is the year when the first anti-heretical council was organized in Tarnovo by Patriarch Teodosiy Tarnovski.

  Rate this question:

 • 6. 

  Конкретният повод за избухването на въстанието на Асен и Петър в 1185 г. е:

  • A.

   налагане на нов данък над българите скотовъдци

  • B.

   мълвата, че св. Димитър Солунски е напуснал превзетия от норманите Солун и е дошъл да закриля Търново

  • C.

   грубото отношение на император Исак ІІ Ангел към българските боляри Асен и Петър и отказът му да ги зачисли на византийска служба

  • D.

   и трите различни събития, които въздействат за бързо нарастване на недоволството от византийското управление.

  Correct Answer
  D. и трите различни събития, които въздействат за бързо нарастване на недоволството от византийското управление.
  Explanation
  The correct answer is that the rapid increase in dissatisfaction with Byzantine rule was the main reason for the uprising of Asen and Peter in 1185. This suggests that multiple events occurred that led to a growing discontent among the Bulgarian people towards Byzantine governance. The exact nature of these events is not specified in the question, but they were significant enough to provoke a rebellion against Byzantine authority.

  Rate this question:

 • 7. 

  Верни съюзници на българските въстаници срещу Византия са:

  • A.

   кръстоносците, водени от германския император Фридрих І Барбароса

  • B.

   унгарците

  • C.

   куманите

  • D.

   норманите

  Correct Answer
  C. куманите
  Explanation
  The correct answer is "куманите". The Cumans were nomadic Turkic people who formed an alliance with the Bulgarian rebels against the Byzantine Empire. They provided military support and played a crucial role in the Bulgarian uprising. This alliance helped the rebels to resist Byzantine rule and fight for their independence.

  Rate this question:

 • 8. 

  Неуспешната обсада на византийските войски на Ловешката крепост и подписването на договор с българските въстаници е през:

  • A.

   1185 г.

  • B.

   1186 г.

  • C.

   1187 г.

  • D.

   1188 г.

  Correct Answer
  D. 1188 г.
 • 9. 

  В 1196 г. българите нанасят катастрофално поражение на византийската армия, командвана от император Исак ІІ Ангел, в:

  • A.

   Ришкия проход

  • B.

   Тревненския проход

  • C.

   Шипченския проход

  • D.

   Върбишкия проход.

  Correct Answer
  B. Тревненския проход
  Explanation
  In 1196, the Bulgarians inflicted a catastrophic defeat on the Byzantine army, commanded by Emperor Isaac II Angelos, at Trevnenski Pass.

  Rate this question:

 • 10. 

  Информация за убийството на цар Асен от племенника му Иванко се съдържа в:

  • A.

   “Хроника” на Йоан Скилица

  • B.

   “Български апокрифен летопис”

  • C.

   “Хроника” на Теофан Изповедник

  • D.

   “История” на Никита Хониат

  Correct Answer
  D. “История” на Никита Хониат
  Explanation
  The correct answer is "История" на Никита Хониат because it contains information about the assassination of Tsar Asen by his nephew Ivanko.

  Rate this question:

 • 11. 

  Една от първите държавнически стъпки на цар Калоян е:

  • A.

   създаване на антивизантийска коалиция, в която се включват отцепилите се от Търново боляри Иванко, Добромир Хриз и Йоан Спиридонаки

  • B.

   сключване на уния с римската църква;

  • C.

   нападение на Константинопол;

  • D.

   подписване на мирен договор с унгарския крал Емерих ІІ.

  Correct Answer
  A. създаване на антивизантийска коалиция, в която се включват отцепилите се от Търново боляри Иванко, Добромир Хриз и Йоан Спиридонаки
  Explanation
  One of the first political steps taken by Tsar Kaloyan was the creation of an anti-Byzantine coalition, which included the nobles who had separated from Tarnovo - Ivanko, Dobromir Hriz, and Yoan Spiridonaki.

  Rate this question:

 • 12. 

  Голямото събитие, което променя политическата обстановка в Европейския югоизток в началото на ХІІІ в., е:

  • A.

   започналите преговори на цар Калоян и папа Инокентий ІІІ за сключване на уния в 1199 г.

  • B.

   превземането на Варна от цар Калоян в 1201 г.;

  • C.

   мирния договор между България и Византия в 1202 г.;

  • D.

   превземането на Константинопол от рицарите на Четвъртия кръстоносен поход в 1204 г.

  Correct Answer
  D. превземането на Константинопол от рицарите на Четвъртия кръстоносен поход в 1204 г.
  Explanation
  The correct answer is the capture of Constantinople by the knights of the Fourth Crusade in 1204. This event had a significant impact on the political situation in the southeastern Europe during the early 13th century. It marked the end of the Byzantine Empire and the establishment of the Latin Empire in Constantinople. The capture of Constantinople also led to the partition of Byzantine territories among the crusaders and the creation of various Latin states in the region. This event had long-lasting consequences for the political and cultural landscape of Europe.

  Rate this question:

 • 13. 

  Тържествената коронация на цар Калоян в Търново, с която се потвърждава унията с Римската църква става на:

  • A.

   8 ноември 1202 г.

  • B.

   8 ноември 1203 г.

  • C.

   8 ноември 1204 г.

  • D.

   8 ноември 1205 г.

  Correct Answer
  C. 8 ноември 1204 г.
  Explanation
  The correct answer is 8 ноември 1204 г. This is the only option that matches the date given in the question. The question asks for the date of the coronation of Tsar Kaloyan in Tarnovo, which confirmed the union with the Roman Church. Therefore, the correct answer is 8 ноември 1204 г.

  Rate this question:

 • 14. 

  Най-важният резултат от победата на цар Калоян над рицарите в битката при Одрин на 14 април 1205 г. е:

  • A.

   утвърждаване на българската държава като първостепенен фактор на Балканите

  • B.

   укрепване на политическите връзки между балканските народи

  • C.

   ударът над създаващата се Латинска империя, от който не успява изобщо да се укрепи на Балканския полуостров

  • D.

   разширяване на българските територии

  Correct Answer
  C. ударът над създаващата се Латинска империя, от който не успява изобщо да се укрепи на Балканския полуостров
  Explanation
  The most important result of King Kaloyan's victory over the knights in the battle of Adrianople on April 14, 1205, is the blow to the emerging Latin Empire, which failed to establish a strong presence on the Balkan Peninsula. This victory ensured that the Bulgarian state remained a dominant force in the region and prevented the Latin Empire from expanding its territories.

  Rate this question:

 • 15. 

  Десетгодишното управление на цар Калоян (1197-1207) като една от най-бляскавите страници в историята на средновековна България се дължи на:

  • A.

   стабилизирането на вътрешнополитическия живот на държавата

  • B.

   издигането на международните позиции и авторитет на България чрез мъдра и активна външна политика

  • C.

   възстановяването на териториалната цялост на България от времето на Първото българско царство

  • D.

   блестяща реализация на всички посочени успехи

  Correct Answer
  D. блестяща реализация на всички посочени успехи
  Explanation
  The answer states that the ten-year rule of Tsar Kaloyan was a result of a brilliant implementation of all the mentioned successes. This implies that during his rule, there was a stabilization of the internal political life of the state, an elevation of Bulgaria's international positions and authority through wise and active foreign policy, as well as the restoration of Bulgaria's territorial integrity from the time of the First Bulgarian Empire. These achievements were effectively carried out by Tsar Kaloyan, leading to a successful and prosperous period in medieval Bulgarian history.

  Rate this question:

 • 16. 

  Най-важното събитие при царуването на Борил е:

  • A.

   битката с латинските рицари при Пловдив в 1208 г.

  • B.

   антибогомилският събор, организиран в Търново през 1211 г.;

  • C.

   мирен договор с Латинската империя, сключен в 1213 г.;

  • D.

   мирен договор с Унгарското кралство от 1214 г.

  Correct Answer
  B. антибогомилският събор, организиран в Търново през 1211 г.;
  Explanation
  The most important event during the reign of Boril was the anti-Bogomil council organized in Tarnovo in 1211. This event was significant because it aimed to combat the spread of the Bogomil heresy, which was seen as a threat to the Orthodox Church and the stability of the kingdom. The council brought together religious leaders and officials to discuss and take measures against the Bogomils, demonstrating the king's commitment to protecting the Orthodox faith and maintaining social order.

  Rate this question:

 • 17. 

  Цар Иван-Асен ІІ застава начело на българската държава в:

  • A.

   1216 г.

  • B.

   1217 г.

  • C.

   1218 г.

  • D.

   1219 г.

  Correct Answer
  C. 1218 г.
  Explanation
  In 1218 г., Tsar Ivan Asen II took over the leadership of the Bulgarian state.

  Rate this question:

 • 18. 

  В битката при Клокотница в 1230 г. българската армия, командвана от цар Иван-Асен ІІ, разгромява войските на:

  • A.

   латинския император Балдуин ІІ

  • B.

   никейския император Теодор Ласкарис;

  • C.

   сръбския владетел Стефан Неманич;

  • D.

   епирския деспот Теодор Комнин

  Correct Answer
  D. епирския деспот Теодор Комнин
  Explanation
  In the Battle of Klokonitsa in 1230, the Bulgarian army, commanded by Tsar Ivan Asen II, defeated the forces of the Epirote despot Theodore Komnenos.

  Rate this question:

 • 19. 

  Първият патриарх на възстановената 1235 г. Българска патриаршия е:

  • A.

   примас Василий

  • B.

   патриарх Йоаким

  • C.

   патриарх Герман

  • D.

   патриарх Дамян

  Correct Answer
  B. патриарх Йоаким
  Explanation
  The correct answer is патриарх Йоаким. This is because патриарх Йоаким was the first patriarch of the restored Bulgarian Patriarchate in 1235.

  Rate this question:

 • 20. 

  Управлението на цар Иван Асен ІІ се оценява като най-силното време в средновековната ни история поради:

  • A.

   вътрешната политика, която стабилизира политическия и стопанския живот

  • B.

   военните успехи и най-голямото разширение на българските граници

  • C.

   дипломатическата активност, чийто резултат е утвърждаването на България като най-авторитетната държава на Балканския полуостров

  • D.

   и трите характеристика за управлението на цар Иван Асен II са верни

  Correct Answer
  D. и трите характеристика за управлението на цар Иван Асен II са верни
  Explanation
  The answer states that all three characteristics of Tsar Ivan Asen II's rule are correct. This means that his reign was considered the strongest in medieval Bulgarian history due to his successful internal policies, military victories, and diplomatic activities that solidified Bulgaria as the most authoritative state in the Balkan Peninsula.

  Rate this question:

 • 21. 

  През петдесетте години на ХІІІ в. българските територии в Тракия и Родопите са завладени от:

  • A.

   никейския император Йоан ІІІ Дука Ватаци (1222-1254)

  • B.

   сръбския крал Стефан Урош ІІ (1243-1276);

  • C.

   унгарския крал Бела ІV (1235-1270);

  • D.

   никейския император Теодор Ласкарис (1254-1258)

  Correct Answer
  A. никейския император Йоан ІІІ Дука Ватаци (1222-1254)
  Explanation
  In the 13th century, the Bulgarian territories in Thrace and the Rhodope Mountains were conquered by the Nicaean Emperor John III Doukas Vatatzes (1222-1254). This indicates that during this period, the Nicaean Empire had control over these regions.

  Rate this question:

 • 22. 

  Сключеният между цар Михаил ІІ Асен и адриатическата търговска република Дубровник договор е насочен срещу:

  • A.

   Византия

  • B.

   Унгария

  • C.

   Сърбия

  • D.

   Русия

  Correct Answer
  C. Сърбия
  Explanation
  The treaty between Tsar Michael II Asen and the Adriatic trading republic of Dubrovnik is directed against Serbia.

  Rate this question:

 • 23. 

  Търновските боляри избират за цар управителя на скопска област Константин Тих в:

  • A.

   1237 г.

  • B.

   1257 г.

  • C.

   1277 г.

  • D.

   1297 г.

  Correct Answer
  B. 1257 г.
  Explanation
  In 1257, the Tarnovo nobles chose Constantine Tikh as the king.

  Rate this question:

 • 24. 

  Голямото селско въстание, ръководено от Ивайло, е резултат на:

  • A.

   татарските нападения над българските територии

  • B.

   антибългарските действия на византийските дипломати

  • C.

   амбициите на царица Мария, съпруга на цар Константин Тих

  • D.

   дълбоката вътрешна криза в българския политически живот през втората половина ХІІІ в.

  Correct Answer
  D. дълбоката вътрешна криза в българския политически живот през втората половина ХІІІ в.
  Explanation
  The correct answer is the deep internal crisis in Bulgarian political life in the second half of the 13th century. This suggests that the uprising led by Ivaylo was a result of internal political issues within Bulgaria rather than external factors such as Tartar attacks or anti-Bulgarian actions by Byzantine diplomats.

  Rate this question:

 • 25. 

  В 1261 г. Византийската империя е възстановена след изгонването на латинските рицари от Константинопол от:

  • A.

   никейския император Теодор І Ласкарис

  • B.

   никейския император Йоан ІІІ Дука Ватаци

  • C.

   никейския император Теодор ІІ Ласкарис

  • D.

   никейския император Михаил ІІІ Палеолог

  Correct Answer
  D. никейския император Михаил ІІІ Палеолог
  Explanation
  In 1261, the Byzantine Empire was restored after the expulsion of the Latin knights from Constantinople by the Nicaean Emperor Michael III Palaiologos.

  Rate this question:

 • 26. 

  В българската държава настъпва процес на стабилизация след възцаряването на:

  • A.

   цар Георги І Тертер в 1280 г.

  • B.

   цар Смилец 1292 г.

  • C.

   татарина Чака, син на хан Ногай, в 1300 г.

  • D.

   цар Светослав Тертер в 1300 г.

  Correct Answer
  D. цар Светослав Тертер в 1300 г.
  Explanation
  After the reign of Tsar Georgi I Terter in 1280, there was a process of stabilization in the Bulgarian state. This was followed by the reign of Tsar Smiletz in 1292 and the Tatar Chaka, son of Khan Nogai, in 1300. However, it was during the reign of Tsar Svetoslav Terter in 1300 that the process of stabilization truly occurred. Therefore, the correct answer is Tsar Svetoslav Terter in 1300.

  Rate this question:

 • 27. 

  В 1304 г. българската войска разгромява ромеите в битката при река:

  • A.

   Скифида

  • B.

   Марица

  • C.

   Тунджа

  • D.

   Дунав

  Correct Answer
  A. Скифида
  Explanation
  In 1304, the Bulgarian army defeated the Byzantines in the battle of Skifida.

  Rate this question:

 • 28. 

  В 1323 г. цар Михаил ІІІ Шишман получава българската корона:

  • A.

   като наследник на починалия цар Георги ІІ Тертер

  • B.

   като легитимен наследник на Асеневата династия

  • C.

   след избор на търновските боляри

  • D.

   под натиск на византийския император Андроник ІІІ

  Correct Answer
  C. след избор на търновските боляри
  Explanation
  The correct answer is "след избор на търновските боляри" which means "after being chosen by the Tarnovo nobles". This suggests that Michael III Shishman became the Bulgarian monarch through the selection and support of the nobles in Tarnovo.

  Rate this question:

 • 29. 

  Договорът между император Андроник ІІІ и цар Михаил ІІІ Шишман, насочен срещу Сърбия, е сключен в:

  • A.

   1319 г.

  • B.

   1329 г.

  • C.

   1339 г.

  • D.

   1349 г.

  Correct Answer
  B. 1329 г.
  Explanation
  The correct answer is 1329 г. This is because the contract between Emperor Andronik III and Tsar Michael III Shishman, aimed against Serbia, was concluded in that year.

  Rate this question:

 • 30. 

  Цар Михаил ІІІ Шишман загива в сражение със сръбската войска в околностите на:

  • A.

   София

  • B.

   Кюстендил

  • C.

   Прилеп

  • D.

   Видин

  Correct Answer
  B. Кюстендил
  Explanation
  The correct answer is Кюстендил.

  Rate this question:

Quiz Review Timeline +

Our quizzes are rigorously reviewed, monitored and continuously updated by our expert board to maintain accuracy, relevance, and timeliness.

 • Current Version
 • Mar 22, 2023
  Quiz Edited by
  ProProfs Editorial Team
 • Jan 10, 2013
  Quiz Created by
  Adelinapeneva