Tambahan

10 Questions
Tambahan

Jawap semua soalan. Selamat memcuba dan semoga berjaya.

Please wait...
Questions and Answers
 • 1. 
  539 + 29 =
  • A. 

   A. 558

  • B. 

   B. 568

  • C. 

   C. 578

 • 2. 
  224 + 507 =
  • A. 

   A. 721

  • B. 

   B. 731

  • C. 

   C. 741

 • 3. 
  647 + 84 =
  • A. 

   A. 731

  • B. 

   B. 741

  • C. 

   C. 841

 • 4. 
  465 + 168 =
  • A. 

   A. 533

  • B. 

   B. 623

  • C. 

   C. 633

 • 5. 
  179 + 389 =
  • A. 

   A. 558

  • B. 

   B. 568

  • C. 

   C. 578

 • 6. 
  204 + 61 + 2 =
  • A. 

   A. 257

  • B. 

   B. 267

  • C. 

   C. 367

 • 7. 
  322 + 44 + 412 =
  • A. 

   A. 758

  • B. 

   B. 768

  • C. 

   C. 778

 • 8. 
  714 + 150 + 113 =
  • A. 

   A. 907

  • B. 

   B. 977

  • C. 

   C. 987

 • 9. 
  345 + 221 + 322 =
  • A. 

   A. 878

  • B. 

   B. 888

  • C. 

   C. 899

 • 10. 
  600 + 114 + 281 =
  • A. 

   A. 895

  • B. 

   B. 890

  • C. 

   C. 995