แบบทดสอบเรื่องพันธุกรรม

1 Question
แบบทดสอบเรื่องพันธุกรรม

ให้นักเรียนเลือกข้อสอบต อไปนี้ให้ถูกต้อง

Please wait...
Questions and Answers
 • 1. 
  1. ข้อใดเป็นสรพันธุกรรม
  • A. 

   DNA

  • B. 

   ICT

  • C. 

   AIS

  • D. 

   TOT