แบบทดสอบเรื่องเซลล์

1 Question
แบบทดสอบเรื่องเซลล์

เซลล์หมายถึง หน่วยที่เล็กที่สุดของสิ งมีชีวิต

Please wait...
Questions and Answers
 • 1. 
  เซลล์หมายถึง
  • A. 

   หน่วยที่เล็กที่สุด

  • B. 

   หน่วยใหญ่ที่สุด

  • C. 

   อวัยวะของร่างกาย

  • D. 

   สิ่งมีชีวิต