คำถามเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว

1 Question
Please wait...
Questions and Answers
 • 1. 
  พระธาตุช่อแฮอยู่ในจังหวัดใด
  • A. 

   แม่ฮ่องสอน

  • B. 

   ลำปาง

  • C. 

   ลำพูน

  • D. 

   แพร่

  • E. 

   น่าน