Filipino Quizzes


Filipino Questions


 • Ang seryeng "Harry Potter" ay likhang isip ng manunulat.  Ito ay _____.
  Filipino question from

 • Ang aklat tungkol sa alamat ng pinya ay likhang isip ng manunulat.  Ito ay _____.
  Filipino question from

 • Nahulo niya ang kahalagahan ng isang bagay.
  Filipino question from

 • Tumimo sa isipan niya ang turo ng kanyang ina.
  Filipino question from

 • Ang "Ang Talambuhay ni Jose Rizal" ay tumatalakay sa mga pangyayari na tunay na nangyari.  Ito ay  _____.
  Filipino question from

 • Narinig na naman ang malutong na halakhak ng babaeng iyon sa isang pagtitipon.
  Filipino question from