ข้อสอบหลักการและทฤษฎีการบริหารการศึกษา

10  I  By Nikron
Please take the quiz to rate it.

ข้อสอบหลักการและทฤษฎีการบริหารการศึกษา
ข้อสอบหลักการและทฤษฎีกา บริหารการศึกษา

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  การที่ท่านสอบเป็น รอง.ผอ.และ ผอ.รร เข้าข่ายความต้องการลำดับที่เท่าไรของ Maslows
1.
2.
3.
4.
2.  ทษฎีการบริหารการเปลี่ยนแปลง  โดย  ไมเคิล ฟูแลน  ข้อใดเกิดขึ้นก่อน
1.
2.
3.
4.
3.  จรรยาบรรณในข้อใดไม่เ้าพวก
1.
2.
3.
4.
4.  ข้อใดไม่เข้าพวก
1.
2.
3.
4.
5.  ข้อใดเรียงลำดับได้ถูกต้องตามการวางแผนกลยุทธ์
1.
2.
3.
4.
6.  หลักการบริหารที่ดีที่สุดคือข้อใด
1.
2.
3.
4.
7.  ตามทฤษฎี Six Thingking Hat หมวกสีใดแทนการได้มาซึ่งข้อมูลข่าวสารสารสนเทศ
1.
2.
3.
4.
8.  ข้อใดมีความหมายตรงกับ  การจัดการเรียนรู้แบบสร้างองค์ความรู้
1.
2.
3.
4.
9.  ผู้บริหารที่ชอบมองว่าลูกน้องไม่เก่ง ต้องพัฒนา และใช้ระเบียบในการควบคุม จัดเป็นแบบ
1.
2.
3.
4.
10.  จากทฤษฎีสองปัจจัย  ข้อใดไม่เข้าพวก
1.
2.
3.
4.
5.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.