แบบทดสอบวิชางานช่างพื้นฐาน ชุดที่ 1

10  I  By Krutabao
Please take the quiz to rate it.

แบบทดสอบวิชางานช่างพื้นฐาน ชุดที่ 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้การ านอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนตาเบาวิทยา ตำบลตาเบา อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ โดยครูจำรัส เสียงเพราะ ครู ชำนาญการ E-mail [email protected]

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
 • 1. 
  ข้อใดเกี่ยวข้องกับเครื่องมือช่างมากที่สุด
  • A. 

   การตกแต่ง

  • B. 

   การซ่อมบำรุง

  • C. 

   การซื้อการขาย

  • D. 

   การซ่อมแซม


 • 2. 
  ข้อใดจัดเป็นเครื่องมือวัด
  • A. 

   ประแจปากตาย

  • B. 

   ประแจแหวน

  • C. 

   ตลับเมตร

  • D. 

   ไขควงแบน


 • 3. 
  ข้อใดกล่าวถึงประเภทของเครื่องมือช่างได้ถูกต้อง
  • A. 

   เจาะ วัด ตัด ตอก

  • B. 

   แซะ วัด ตัด ตอก

  • C. 

   ไข วัด ตัด ตอก

  • D. 

   งัด วัด ตัด ตอก


 • 4. 
  เครื่องมือใดจำเป็นต้องใช้กระแสไฟฟ้า
  • A. 

   ไขควง

  • B. 

   ฉากเหล็ก

  • C. 

   สว่านเจาะเหล็ก

  • D. 

   ค้อนหัวกลม


 • 5. 
  ข้อใดเป็นเครื่องมือประเภทตอก
  • A. 

   สว่าน

  • B. 

   ตะไบ

  • C. 

   ค้อน

  • D. 

   ไขควง


 • 6. 
  ข้อใดกล่างถึงชนิดของไขควง ได้ถูกต้อง
  • A. 

   1 ชนิด

  • B. 

   2 ชนิด

  • C. 

   3 ชนิด

  • D. 

   4 ชนิด


 • 7. 
  ข้อใดเป็นลักษณะของปากไขควง
  • A. 

   แฉก-แบน

  • B. 

   เฉียง-เอียง

  • C. 

   แหลม-แบน

  • D. 

   แหลม-กลม


 • 8. 
  เครื่องมือในข้อใดเหมาะสมสำหรับการตัดลวดมากที่สุด
  • A. 

   คีมล็อค

  • B. 

   คีมปากนกแก้ว

  • C. 

   คีมปอกสายไฟ

  • D. 

   คีมปากเฉียง


 • 9. 
  ข้อใดไม่ใช้คุณสมบัติของไขควง
  • A. 

   ใช้กับน๊อตหัวแฉก

  • B. 

   ใช้กับน๊อตหัวผ่า

  • C. 

   ใช้แทนเหล็กสกัด

  • D. 

   มีด้ามเป็นฉนวน


 • 10. 
  การตอกและถอนตะปู ควรใช้เครื่องมือในข้อใด
  • A. 

   ค้อนหัวกลม

  • B. 

   ค้อนยาง

  • C. 

   ค้อนหัวแบน

  • D. 

   ค้อนหัวหงอน


Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.