แบบทดสอบบทที่3

10  I  By Dreamskyblue
Please take the quiz to rate it.

แบบทดสอบบทที่3

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  หลักศิลาจารึกหลักที่ 1 สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.
1.
2.
3.
4.
2.  ข้อใดมิใช่ลักษณะอักษรสมัยของพ่อขุนรามคำแหง
1.
2.
3.
4.
3.  หลักศิลาจารึกที่ ๑ ด้านที่ ๑ กล่าวถึงสิ่งใดเป็นสำคัญ
1.
2.
3.
4.
4.  เมื่ออายุ ๑๙ ปีพ่อขุนรามคำแหงได้ออกรบและต่อสู้กับใคร
1.
2.
3.
4.
5.  ข้อความใดบ่งบอกถึงความกล้าหาญของพ่อขุนรามคำแหงได้เป็นอย่างดี
1.
2.
3.
4.
6.  หลักศิลาจารึกที่ 1 เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์พระองค์ใดมากที่สุด
1.
2.
3.
4.
7.  3หลักศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงมหาราชมีคุณค่าในด้านใดมากที่สุด
1.
2.
3.
4.
8.  ใครเป็นผู้คนพบหลักศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
1.
2.
3.
4.
9.  คำว่า “กูไปตีหนังวังช้างได้” มีความหมายตรงกับข้อใดที่สุด
1.
2.
3.
4.
10.  ข้อใดเป็นที่มาของพระนามว่าพระรามคำแหง
1.
2.
3.
4.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.