แบบทดสอบสุขศึกษา ม. 2

50  I  By Nutthasak
Please take the quiz to rate it.

แบบทดสอบสุขศึกษา ม. 2
ให้นักเรียนตอบแบบสอบถาม ห้ครบ  50 ข้อ แล้วพิมพ์หรือนำส่งวุฒิบ ตรที่ครูผู้สอน

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  ฮอร์โมนที่ผลิตออกมาจากต่อมไร้ท่อมีหน้าที่สำคัญอย่างไร
1.
2.
3.
4.
2.  เด็กวัยรุ่นส่วนมากมักจะนิยมแต่งกายแบบใด
1.
2.
3.
4.
3.  ตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดแรงขับทางเพศ (Sexual drive) คืออะไร
1.
2.
3.
4.
4.  ข้อใดเป็นการแบ่งเซลล์เมื่อเกิดการปฏิสนธิ
1.
2.
3.
4.
5.  วัยเจริญพันธุ์จะเริ่มในวัยใด
1.
2.
3.
4.
6.  บุคคลที่อายุ 60 ปีขึ้นไป เรามักเรียกว่าวัยอะไร
1.
2.
3.
4.
7.  การที่นักเรียนรู้จักติดตามดูแลเพื่อให้ตนเองมีการเจริญเติบโตและพัฒนาการที่เหมาะสมกับวัย มีความสำคัญอย่างไร
1.
2.
3.
4.
8.  การชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงอย่างน้อยปีละ 2 ครั้งนั้น ควรปฏิบัติอย่างไร
1.
2.
3.
4.
9.  อาหารมื้อใดที่มีความสำคัญที่สุด
1.
2.
3.
4.
10.  คำพูดที่ว่า วัยแตกเนื้อหนุ่มสาว หมายถึงช่วงวัยใด
1.
2.
3.
4.
11.  วัยรุ่นจะหยุดการเจริญเติบโตด้านความสูง เมื่ออายุประมาณเท่าใด
1.
2.
3.
4.
12.  เกรียงไกรอายุ ๑๔ ปี ส่วนสูง ๑๖๒ เซนติเมตร ศีรษะเขาควรจะมีความยาวประมาณเท่าใด
1.
2.
3.
4.
13.  การเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่นนั้นมีผลมาจากสิ่งใด
1.
2.
3.
4.
14.  ปัญหาสำคัญที่เกิดกับวัยรุ่นไทยในปัจจุบันคือบุคคลใด
1.
2.
3.
4.
15.  ผู้ที่จะแก้ไขปัญหาความรุนแรงในวัยรุ่นได้ดีที่สุดคือบุคคลใด
1.
2.
3.
4.
16.  ความเสมอภาคทางเพศในอดีตกับปัจจุบันแตกต่างกันอย่างไร
1.
2.
3.
4.
17.  ข้อใดเป็นคำประณามต่อว่าผู้หญิงที่มีความรุนแรงที่สุด
1.
2.
3.
4.
18.  ผู้หญิงประเภทใดที่สังคมไทยมักเปรียบเทียบว่าเหมือนนางวันทอง นางโมราห์ และนางกากี
1.
2.
3.
4.
19.  ข้อใดไม่อยู่ในขอบข่ายของการวางแผนครอบครัว
1.
2.
3.
4.
20.  ข้อใดเป็นการคุมกำเนิดที่มีประโยชน์ต่อบุคคลมากที่สุด
1.
2.
3.
4.
21.  การทำแท้งมีอันตรายต่อร่างกายหรือไม่อย่างไร
1.
2.
3.
4.
22.  กระบวนการตัดสินใจเพื่อหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์ มีกี่ขั้นตอน
1.
2.
3.
4.
23.  เมื่อเพื่อนชายชวนไปเที่ยวตามลำพัง ฝ่ายหญิงกำลังคิดว่าจะไปหรือไม่ไปดี จัดว่าเป็นขั้นตอนการตัดสินใจข้อใด
1.
2.
3.
4.
24.  วิธีสุดท้ายของการป้องกันตนเองจากสถานการณ์เพลี่ยงพล้ำต่อการมีเพศสัมพันธ์ คือวิธีใด
1.
2.
3.
4.
25.  การเที่ยวกลางคืนในสถานเริงรมย์ต่างๆ กับคนที่เพิ่งรู้จักกัน และมีการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ด้วย จัดเป็นพฤติกรรมเสี่ยงข้อใด
1.
2.
3.
4.
26.  การที่เด็กหญิงอายุยังน้อยตั้งครรภ์ เมื่อคลอดบุตรจะพบกับปัญหาใดมากที่สุด
1.
2.
3.
4.
27.  ผู้หญิงที่ไม่ยอมให้คนรักสัมผัสร่างกายมากเกินไป จัดเข้ากับข้อใด
1.
2.
3.
4.
28.  ปัญหาสุขภาพมีความสัมพันธ์กับสิ่งใดมากที่สุด
1.
2.
3.
4.
29.  ปัจจัยสำคัญที่สุดที่จะช่วยป้องกันการเกิดโรคได้คือข้อใด
1.
2.
3.
4.
30.  ข้อใดเป็นเป้าหมายสูงสุดของการป้องกันโรค
1.
2.
3.
4.
31.  ก๊าซคาร์บอนมอนออกไซด์จากท่อไอเสีย จัดเป็นสิ่งแวดล้อมประเภทใด
1.
2.
3.
4.
32.  มลพิษใดที่ก่อให้เกิดปัญหาต่อคนในเขตเมืองมากที่สุด
1.
2.
3.
4.
33.  ข้อใดเป็นการแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมเชิงเทคนิค
1.
2.
3.
4.
34.  โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อสามารถเรียกอีกชื่อว่าอะไร
1.
2.
3.
4.
35.  โรคใดจัดเป็นโรคทางกรรมพันธุ์
1.
2.
3.
4.
36.  วัตถุประสงค์ของการฉีดวัคซีน BCG แก่เด็กแรกเกิด เพื่อป้องกันโรคใด
1.
2.
3.
4.
37.  นิ้วคู่ใดที่ใช้ในการนวดด้วยตนเองได้น้อยที่สุด
1.
2.
3.
4.
38.  ถ้าปวดท้องจากไส้ติ่งอักเสบ เมื่อกดบริเวณใดจะรู้สึกเจ็บปวดมาก
1.
2.
3.
4.
39.  ถ้าถูกสุนัขจรจัดกัด เบื้องต้นควรปฏิบัติอย่างไร
1.
2.
3.
4.
40.  โรงพยาบาลที่อยู่ในระดับอำเภอจะต้องมีเตียงเท่าใด
1.
2.
3.
4.
41.  ศูนย์สุขภาพชุมชนมีขีดความสามารถให้บริการอยู่ในระดับใด
1.
2.
3.
4.
42.  การที่รัฐบาลมีโครงการหลักประกันสุขภาพให้แกประชาชน เกิดประโยชน์อย่างไร
1.
2.
3.
4.
43.  ความหมายของผู้บริโภคข้อใดครอบคลุมชัดเจนที่สุด
1.
2.
3.
4.
44.  อาหารกลุ่มใดต่อไปนี้ที่ไม่ได้ห้ามใส่สีผสมอาหาร
1.
2.
3.
4.
45.  พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค มีขึ้นเมื่อใด
1.
2.
3.
4.
46.  อาหารที่มีนมแม่ ข้าวบด เนื้อปลาสุกหรือไข่แดงต้มสุกผสมน้ำแกงจืด เพิ่มผักสุกบดเป็นอาหารแทนนม ๑ มื้อ มีผลไม้สุกนิ่มๆ เป็นอาหารว่าง ๑ มื้อ คืออาหารของเด็กทารกที่มีอายุกี่เดือน
1.
2.
3.
4.
47.  แม่ที่อยู่ในระยะให้นมบุตรควรบริโภคอาหารจำพวกใดเพิ่มเติม
1.
2.
3.
4.
48.  น้ำตาลในเลือดสูงเท่าใดจะมีอาการเบื้องต้นของโรคเบาหวานเกิดขึ้น
1.
2.
3.
4.
49.  ข้อใดคืออาหารที่ต้องกำหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน
1.
2.
3.
4.
50.  เลขสารบบอาหาร หมายเลข (อ.ย.) จะต้องมีกี่ตัว
1.
2.
3.
4.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.