แบบทดสอบ เรื่อง คำนาม

5  I  By Orathai
แบบทดสอบ  เรื่อง คำนาม
แบบทดสอบเรื่อง คำประสม  แบบปรนัย จำนวน  ๕  ข้อ

  
Changes are done, please start the quiz.


Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.   ข้อใดเป็นสามานยนาม
1.
2.
3.
4.
2.  ข้อใดเป็นวิสามานยนาม
1.
2.
3.
4.
3.  ข้อใดเป็นอาการนาม
1.
2.
3.
4.
4.  ข้อใดมีการใช้สมุหนาม
1.
2.
3.
4.
5.  ข้อใดใช้ลักษณะนามไม่ถูกต้อง
1.
2.
3.
4.
Back to top


to post comments.

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz