แบบทดสอบ เรื่อง คำนาม

5 Questions  I  By Orathai on July 27, 2010
แบบทดสอบเรื่อง คำประสม  แบบปรนัย จำนวน  ๕  ข้อ

  

Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.   ข้อใดเป็นสามานยนาม
A.
B.
C.
D.
2.  ข้อใดเป็นวิสามานยนาม
A.
B.
C.
D.
3.  ข้อใดเป็นอาการนาม
A.
B.
C.
D.
4.  ข้อใดมีการใช้สมุหนาม
A.
B.
C.
D.
5.  ข้อใดใช้ลักษณะนามไม่ถูกต้อง
A.
B.
C.
D.
Back to top


to post comments.

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!

Upgrade and get a lot more done!
Upgrade

 Adding Media is not included in your current plan

Upgrade and get a lot more:
  • Upload documents


  • Upload Videos


  • Upload Powerpoints


  • Add training/teaching materialUpgrade