แบบทดสอบ เรื่อง คำนาม

5  I  By Orathai
Please take the quiz to rate it.

แบบทดสอบ  เรื่อง คำนาม
แบบทดสอบเรื่อง คำประสม  แบบปรนัย จำนวน  ๕  ข้อ

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.   ข้อใดเป็นสามานยนาม
1.
2.
3.
4.
2.  ข้อใดเป็นวิสามานยนาม
1.
2.
3.
4.
3.  ข้อใดเป็นอาการนาม
1.
2.
3.
4.
4.  ข้อใดมีการใช้สมุหนาม
1.
2.
3.
4.
5.  ข้อใดใช้ลักษณะนามไม่ถูกต้อง
1.
2.
3.
4.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.