รอบรู้ ชุด 169 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

13  I  By Tuewsob
Please take the quiz to rate it.

รอบรู้ ชุด 169 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข้อสอบออนไลน์ รอบรู้ ชุด 169 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ปรับใหม่)  โดย  ติวสอบดอทคอม  เข้าห้องสอบ ชุดนี้ และอีกหลาย 100 ชุด ทั้ง กฎหมาย /รอบรู้/สมรรถนะ/รับราชการ ได้ที่ www.tuewsob.com

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตรงกับข้อใด
1.
2.
3.
4.
2.  ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.
2.
3.
4.
3.  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.
2.
3.
4.
4.  ข้อใดเรียงลำดับขั้นตอนการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงได้
1.
2.
3.
4.
5.  หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตรงกับหลักธรรมข้อใดมากที่สุด
1.
2.
3.
4.
6.  หลักธรรมในข้อใดมีความหมายตรงกับ หลักสร้างภูิมิคุ้มกันที่ดี
1.
2.
3.
4.
7.  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้อัญเชิญมาครั้งแรกในแผนพัฒนาดศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับใด
1.
2.
3.
4.
8.  วิสัยทัศน์ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ตรงกับหลักเศรษฐกิจพอเพียงข้อใดมากที่สุด
1.
2.
3.
4.
9.  ข้อใดเรียงลำดับ หลักการสร้างภูมิคุ้มกันกับเกษตรทฤษฎีใหม่ 3 ชั้นได้ถูกต้อง
1.
2.
3.
4.
10.  หลักสมดุลของปรัชญาเศรษฐกิจข้อใดสำคัญที่สุดในวิสัยทัศน์ของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 1
1.
2.
3.
4.
11.  ตาม ROAD MAP พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ของ สพฐ. ควรจัดให้มีการสอนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาสำหรับชั้นใดโดยเฉพาะ
1.
2.
3.
4.
12.  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องที่สุด
1.
2.
3.
4.
13.  ปรัชญาเศรษบกิจพอเพียงระดับใดควรจัดให้มีในสถานศึกษา
1.
2.
3.
4.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.