We have sent an email with your new password.


Panggalan: Layon ng Pang-ukol

5  I  By Sarpalmares
  • Share This on Twitter
  • +
Panggalan: Layon Ng Pang-ukol
Layon ng pang-ukol - pangngalang pinaglalaanan ng kilos o bagay. Maaring gamitin ang mga pang-ukol na sa, ng, para sa, para kay, tungkol sa, nang may, nang wala, atbp.Halimbawa: Ang pagkain ay linuto para kay Allan.Piliin ang letra ng pangngalang layon ng pang-ukol.

  
Changes are done, please start the quiz.


Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  Bumili ng bigas ang ama para sa kanyang pamilya.
1.
2.
3.
2.  Para kay Juan ang regalo na ito.
1.
2.
3.
3.  Si Marlon ay tumulong sa kanyang kaibigan.
1.
2.
3.
4.  Para kay Lucas ang bola na binili ng ama.
1.
2.
3.
5.  Pinalakpakan ng mga manonood si Bea sa entablado.
1.
2.
3.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz