พลวัต 40 รวมมิตรปีฉลู-วัวคะนอง

19  I  By Kroocaptain
Please take the quiz to rate it.

พลวัต 40 รวมมิตรปีฉลู-วัวคะนอง
ข้อทดลองสอบชุดนี้ จะมีประสิทธิภาพเมื่อท่า ทำและคิดในเวลาที่กำหนดข อละไม่เกิน 1 นาที โดยใส่ชื่อในช่อง Your name และ เริ่มทำแบบทดลองสอบที่ช่ ง Start Qiuz   ดูสถิติและคะแนนได้ โดยคลิ๊ก  Discuss    ผ่านที่ ร้อยละ 65    คะแนนยอดเยี่ยมที่ ร้อยละ 85   ขอให้สนุกกับการทำข้อทดล งสอบครับ 

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  การแข่งขัน The Royal Throphy  มีขึ้นในวันที่ 9-11 มกราคม 2552  ในประเทศไทย เป็นการแข่งขันกีฬาชนิดใด
1.
2.
3.
4.
2.  คำขวัญวันเด็กแห่งชาติของนายกรัฐมนตรี ปี 2552  ข้อใดถูกต้อง 
1.
2.
3.
4.
3.  นโยบายการศึกษาของรัฐบาลชุดปัจจุบัน มีกี่ข้อ
1.
2.
3.
4.
4.  ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่นโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาลชุดนายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์ ฯ
1.
2.
3.
4.
5.  การแถลงนโยบายของรัฐบาลต่อรัฐสภาของคณะรัฐมนตรีนายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ  ที่ได้ดำเนินการตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 2550  เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2551  แถลงที่สถานที่ตามข้อใด
1.
2.
3.
4.
6.  ข้อใดสอดคล้องกับความหมายของคำว่า เงินเฟ้อ มากที่สุด
1.
2.
3.
4.
7.  ข้อใดแสดงถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจจากเหตุการณ์ แฮมเบอร์เกอร์ ที่แตกต่างจากยุคฟองสบู่  ได้ชัดเจนที่สุด
1.
2.
3.
4.
8.  ข้อใดต่อไปนี้แสดงถึง ภาพอนาคต ที่เป็นส่วนหนึ่งของวิสัยทัศน์ ที่ "แคบ" "ตรง" และ"ชัดเจน"ที่สุด
1.
2.
3.
4.
9.  โรงเรียนแห่งหนึ่งได้รับรางวัลพระราชทานทั้ง โรงเรียน และ นักเรียน  ท่านผู้อำนวยการ จึงจัดทำเวบไซท์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างเครือข่ายในโรงเรียนใกล้เคียง  เมื่อเทียบเคียงกับระบบ  Tracking System  แล้ว โรงเรียนนี้ควรอยู่ระดับใด
1.
2.
3.
4.
10.  รายจ่ายในข้อใดต่อไปนี้ ไม่ใช่  งบกลาง
1.
2.
3.
4.
11.  ท่านผู้อำนวยการโรงเรียน มอบกระเช้าดอกไม้ ให้ผอ.เขต ฯ เนื่องจากวันขึ้นปีใหม่ และเพื่อต้อนรับผอ.เขต ที่เดินทางไปรับตำแหน่ง   เงินที่ใช้จ่ายเป็นค่า กระเช้าดอกไม้   จัดเป็น....
1.
2.
3.
4.
12.  สื่อมวลชนตั้งฉายา "นวยทนได้"   ประจำปี 2551  แก่บุคคลอาชีพใด
1.
2.
3.
4.
13.  โรงเรียนในข้อใดที่ถูกเปิดเผยชื่อเมื่อถูก ดีเอสไอ เข้าไปสอบสวน กรณี ปัญหา แปะี๊เจี๊ยะ
1.
2.
3.
4.
14.  การตรวจสอบพัสดุประจำปีต้องดำเนินการเมื่อใด
1.
2.
3.
4.
15.  ท่านเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนคนใหม่ที่ได้รับแต่งตั้งให้ไปดำรงตำแหน่งที่มีครู 1 คน ดื่มสุราเป็นประจำ ท่านจะแก้ปัญหาตามข้อใด จึงจะเป็นแนวปฏิบัติที่ถูกต้องตามนโยบาย สพฐ.
1.
2.
3.
4.
16.  ครูในโรงเรียนแห่งหนึ่งลงโทษนักเรียน ขั้นสูงสุด  โดยให้เดินเก็บขยะรอบอาคารใ ห้ไ ด้  500 ชิ้น  ข้อใ ดสรุปไ ด้ถูกต้องที่สุด   ในกรณีดังกล่าว  
1.
2.
3.
4.
17.  ท่านเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ทราบข่าว ใ นบ่ายวันอาทิตย์      จากการแจ้งของชาวบ้านข้างโรงเรียนว่า บ้านพักครูกำลังถูกไฟไหม้  ถ้าท่านเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ท่านจะทำตามข้อใด ก่อน  จึงจะถูกต้องและเหมาะสมที่สุด ตามระเบียบ 
1.
2.
3.
4.
18.  ในการประเมินตามรูปแบบของโรงเรียนในฝันหรือโรงเรียนดีใกล้บ้าน  ประเมินกี่ด้าน 
1.
2.
3.
4.
19.  คณะกรรมการการเลือกตั้ง มีวาระอยู่ในตำแหน่งกี่ปี 
1.
2.
3.
4.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.