Test nga matematika klasa e 7

10 Pyetjet  I  By VleraRafuna
Please take the quiz to rate it.

Test Nga Matematika Klasa E 7
Ky Kuiz eshte organizuar per te vleresuar veten 

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  (-5)-(-4)-(-2)-(-8)=?
2.  Vlera absolute e nje numri negativ |-4| eshte
1.
2.
3.
4.
3.  Qka eshte transversalja?
1.
2.
3.
4.  (-5)-(-5) bejne
1.
2.
5.  -4-5=
1.
2.
3.
6.  -3-6-9=?
1.
2.
3.
7.  Matematika eshte lende
1.
2.
3.
8.  Vlera absolute e numrit pozitiv eshte 
1.
2.
3.
9.  Gjeni x nese  x=|5|
1.
2.
3.
10.  -*-= minus here minus =?
1.
2.
3.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.