Pang-uri at Pang-abay

27  I  By Teaching_mama
Please take the quiz to rate it.

Pang-uri At Pang-abay
Ang pang-uri at pang-abay ay mga salitang kapwa naglalarawan o nagbibigay-turing. Gayon man, magkaiba ang bahagi ng pananalitang inilalarawan ng mga ito.Ang pang-uri (adjective) ay naglalarawan sa pangngalan(noun) at panghalip (pronoun) Halimbawa: Siya ay mahusay sa pagpipinta.Ang pang-abay (adverb) ay naglalarawan sa pandiwa, pang-uri at pang-abay.Halimbawa: Lubos na maunawain ang kanyang nanay. Si Arnold ay mabilis na tumakbo.

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  Piliin kung pang-uri o pang-abay and salitang may salungguhit.Maganda ang prinsesa na anak ng hari.
1.
2.
2.  Piliin kung pang-uri o pang-abay and salitang may salungguhit.Ang anak ng Duke na masyadong hambog ay nagkakalat ng balita sa kaharian na nais niyang ligawan ang prinsesa.
1.
2.
3.  Piliin kung pang-uri o pang-abay and salitang may salungguhit.Isang araw ay pinatawag ng Hari ang lahat ng makisig na kalalakihan upang maglaro ng polo.
1.
2.
4.  Piliin kung pang-uri o pang-abay and salitang may salungguhit.Isang prinsipe mula sa kaharian ng Espinacolo ang dumating sakay ng isang puting kabayo.
1.
2.
5.  Piliin kung pang-uri o pang-abay and salitang may salungguhit.Hindi napansin ng prinsesa ang  pagtakbo ng mabilis ng kabayo ng prinsepe at nagbanggaan ang kanilang kabayo.
1.
2.
6.  Piliin kung pang-uri o pang-abay and salitang may salungguhit.Biglang nahulog ang prinsesa sa lupa at nadumihan ang kanyang damit.
1.
2.
7.  Piliin kung pang-uri o pang-abay and salitang may salungguhit.Biglang nahulog ang prinsesa sa lupa at nadumihan ang kanyang damit.
1.
2.
8.  Piliin kung pang-uri o pang-abay and salitang may salungguhit.Humingi ng paumanhin ang prinsepe at dali-daling inalalayan niya ang prinsesa upang tumayo.
1.
2.
9.  Piliin kung pang-uri o pang-abay and salitang may salungguhit.Nahiya ang prinsesa sa nangyari subalit bigla siyang napanganga ng masilayan ang napakagwapong prinsepe na humalik sa kanyang kamay.
1.
2.
10.  Piliin kung pang-uri o pang-abay and salitang may salungguhit.Habang naglalaro ang mga kalalakihan, pinanood ng prinsesa ang prinsepe ng Espinacolo at napansin niyang ito ay napakagaling maglaro ng polo.
1.
2.
11.  Piliin kung pang-uri o pang-abay and salitang may salungguhit.Sa gabing iyon, nagbigay ng malaking piging ang hari at inimbitahan ang lahat sa kasayahan.
1.
2.
12.  Piliin kung pang-uri o pang-abay and salitang may salungguhit.Malungkot ang prinsesa dahil walang nais makipagsayaw sa kanya.
1.
2.
13.  Piliin kung pang-uri o pang-abay and salitang may salungguhit.Subalit sa kanyang paglingon ay nakita nya ang prinsepe na nakaluhod sa kanyang harapan, may dalang pulang rosas at sinabing: "Maari ba kitang maisayaw?"
1.
2.
14.  Piliin kung pang-uri o pang-abay and salitang may salungguhit.Sila ay magiliw na sumayaw sa saliw ng musikang waltz.
1.
2.
15.  Piliin kung pang-uri o pang-abay and salitang may salungguhit.Nabighani ang prinsepe sa napakagandang prinsesa at ayaw na niyang matapos ang gabi.
1.
2.
16.  Tukuyin ang uri ng pag-abay na may salungguhit sa pangungusap.Salamat at ligtas kayong lahat.
1.
2.
3.
17.  Tukuyin ang uri ng pag-abay na may salungguhit sa pangungusap.Pabulong na humingi ng pagkain ang bata.
1.
2.
3.
18.  Tukuyin ang uri ng pag-abay na may salungguhit sa pangungusap.Tumubo na ang palay na itinanim namin.
1.
2.
3.
19.  Tukuyin ang uri ng pag-abay na may salungguhit sa pangungusap.Higit na malakas ang manok ni Al kaysa sa manok ni Ben.
1.
2.
3.
20.  Tukuyin ang uri ng pag-abay na may salungguhit sa pangungusap.Huwag na tayong umalis, baka abutin pa tayo ng gabi.
1.
2.
3.
21.  Tukuyin ang uri ng pag-abay na may salungguhit sa pangungusap.Sabay-sabay silang pumasok sa gate ng paaralan.
1.
2.
3.
22.  Tukuyin ang uri ng pag-abay na may salungguhit sa pangungusap.Kumain pa kasi ako kaya ako nahuli sa pagsimba.
1.
2.
3.
23.  Tukuyin ang uri ng pag-abay na may salungguhit sa pangungusap.Hindi ako sasama sa Manila.
1.
2.
3.
24.  Tukuyin ang uri ng pag-abay na may salungguhit sa pangungusap.Binigyan nila kami ng limang kilong bigas.
1.
2.
3.
25.  Tukuyin ang uri ng pag-abay na may salungguhit sa pangungusap.Aakyat kami sa bukid sa susunod na linggo.
1.
2.
3.
26.  Tukuyin ang uri ng pag-abay na may salungguhit sa pangungusap.Aakyat kami sa bukid sa susunod na linggo.
1.
2.
3.
27.  Tukuyin ang uri ng pag-abay na may salungguhit sa pangungusap.Bihirang dumalaw ang apo sa kanyang mga lolo't lola.
1.
2.
3.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.