Pang-abay Quiz

10 Questions  I  By Jasminravano on February 12, 2013
Sa pagtatapos ng 60 na minuto ay matutunan ng estudyante ang mga sumusunod: Malaman ang pang-abay. malaman ang mga uri ng pang-abay. makapagbigay ng halimbawa ng pang-abay.

  

Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  1.Isang bahagi ng pananalita /mga salita na nagbibigay turing sa pandiwa,pang-uri o kapwa pang-abay.
A.
B.
C.
D.
2.  Nagsasaad kung kailan ginanap  ang kilos.
A.
B.
C.
D.
3.  Tumutukoy sa pook/lugar kung saan naganap ang kilos.
A.
B.
C.
D.
4.  Pang-abay na nagsasaad ng walang katiyakan ng isang kilos.
A.
B.
C.
D.
5.  Pang-abay na nagsasaad ng pag sang ayon.
A.
B.
C.
D.
6.  Pang-abay na nagsasaad ng paghahambing.
A.
B.
C.
D.
7.  Pang-abay tulad ng iba,din/rin,daw/raw,muna,lamang,yata,sana,tuloy,kaya,at iba pa.
A.
B.
C.
D.
8.  Naglalarawan kung paano naganap ang kilos ng pandiwa.
A.
B.
C.
D.
9.  Pang-abay na nagsasaad ng paggalang.
A.
B.
C.
D.
10.  Pang-abay na nagsasaad nang hindi pagsang-ayon.
A.
B.
C.
D.
Back to top


to post comments.

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz