Pang-abay quiz

10  I  By Jasminravano
Please take the quiz to rate it.

Pang-abay Quiz
Sa pagtatapos ng 60 na minuto ay matutunan ng estudyante ang mga sumusunod: Malaman ang pang-abay. malaman ang mga uri ng pang-abay. makapagbigay ng halimbawa ng pang-abay.

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
 • 1. 
  1.Isang bahagi ng pananalita /mga salita na nagbibigay turing sa pandiwa,pang-uri o kapwa pang-abay.
  • A. 

   Pang-uri

  • B. 

   Pandiwa

  • C. 

   Pang-abay

  • D. 

   Pangatnig


 • 2. 
  Nagsasaad kung kailan ginanap  ang kilos.
  • A. 

   Pamanahon

  • B. 

   Panlunan

  • C. 

   Pamaraan

  • D. 

   Pang-agam


 • 3. 
  Tumutukoy sa pook/lugar kung saan naganap ang kilos.
  • A. 

   Pamanahon

  • B. 

   Panlunan

  • C. 

   Pamaraan

  • D. 

   Panang-ayon


 • 4. 
  Pang-abay na nagsasaad ng walang katiyakan ng isang kilos.
  • A. 

   Pamaraan

  • B. 

   Pang-agam

  • C. 

   Panunuran

  • D. 

   Panulad


 • 5. 
  Pang-abay na nagsasaad ng pag sang ayon.
  • A. 

   Pamamaraan

  • B. 

   Pang-agam

  • C. 

   Panang-ayon

  • D. 

   Panunuran


 • 6. 
  Pang-abay na nagsasaad ng paghahambing.
  • A. 

   Panang-ayon

  • B. 

   Panulad

  • C. 

   Inglitik

  • D. 

   Pamitagan


 • 7. 
  Pang-abay tulad ng iba,din/rin,daw/raw,muna,lamang,yata,sana,tuloy,kaya,at iba pa.
  • A. 

   Pamitagan

  • B. 

   Pang-agam

  • C. 

   Panlunan

  • D. 

   Inglitik


 • 8. 
  Naglalarawan kung paano naganap ang kilos ng pandiwa.
  • A. 

   Pamanahon

  • B. 

   Pamaraan

  • C. 

   Panang-ayon

  • D. 

   Panlunan


 • 9. 
  Pang-abay na nagsasaad ng paggalang.
  • A. 

   Pamitagan

  • B. 

   Panlunan

  • C. 

   Panggaano

  • D. 

   Inglitik


 • 10. 
  Pang-abay na nagsasaad nang hindi pagsang-ayon.
  • A. 

   Panlunan

  • B. 

   Pamitagan

  • C. 

   Pananggi

  • D. 

   Inglitek


Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.