Pang-abay quiz

10  I  By Jasminravano
Please take the quiz to rate it.

Pang-abay Quiz
Sa pagtatapos ng 60 na minuto ay matutunan ng estudyante ang mga sumusunod: Malaman ang pang-abay. malaman ang mga uri ng pang-abay. makapagbigay ng halimbawa ng pang-abay.

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  1.Isang bahagi ng pananalita /mga salita na nagbibigay turing sa pandiwa,pang-uri o kapwa pang-abay.
1.
2.
3.
4.
2.  Nagsasaad kung kailan ginanap  ang kilos.
1.
2.
3.
4.
3.  tumutukoy sa pook/lugar kung saan naganap ang kilos.
1.
2.
3.
4.
4.  Pang-abay na nagsasaad ng walang katiyakan ng isang kilos.
1.
2.
3.
4.
5.  pang-abay na nagsasaad ng pag sang ayon.
1.
2.
3.
4.
6.  Pang-abay na nagsasaad ng paghahambing.
1.
2.
3.
4.
7.  Pang-abay tulad ng iba,din/rin,daw/raw,muna,lamang,yata,sana,tuloy,kaya,at iba pa.
1.
2.
3.
4.
8.  Naglalarawan kung paano naganap ang kilos ng pandiwa.
1.
2.
3.
4.
9.  Pang-abay na nagsasaad ng paggalang.
1.
2.
3.
4.
10.  Pang-abay na nagsasaad nang hindi pagsang-ayon.
1.
2.
3.
4.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.