Kviz znanja za 6. razred

15 Questions  I  By Danijel
Please take the quiz to rate it.

Kviz Znanja Za 6. Razred
UPUTE ZA KVIZ:TRAJANJE KVIZA: 10 MINUTASUBMIT MY ANSWER = POŠALJI ODGOVORCORRECT = TOČAN ODGOVORINCORRECT = NETOČAN ODGOVORVIEW ANSWER = POGLEDAJ TOČAN ODGOVOR

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
 • 1. 
  Kako se zvao utemeljitelj Franačke države?
  • A. 

   Karlo Veliki

  • B. 

   Pipin Mali

  • C. 

   Klodvig

  • D. 

   Oton I.


 • 2. 
  Bizantsko Carstvo ili...

 • 3. 
  Koji bizantski car je napisao djelo "O upravljanju carstvom"?

 • 4. 
  Koji crkveni red je imao važnu ulogu u širenju pismenosti u srednjem vijeku?

 • 5. 
  Koje pismo prilagođeno slavenskom jeziku je sastavio Konstantin prije odlaska u Velikomoravsku kneževinu?

 • 6. 
  Kada i gdje su Karlo Veliki i Bizant potpisali mir?

 • 7. 
  962. godine papa je okrunio Otona I. za cara...

 • 8. 
  Kako se zove najpoznatija bazilika (crkva) u Carigradu, koja je kasnije pretvorena u džamiju (muzej)?

 • 9. 
  1054. godine do tada jedinstvena Kršćanska crkva podijeljena je na:

 • 10. 
  843. godine dioba Franačkog Carstva je završena mirom u:
  • A. 

   Aachenu

  • B. 

   Carigradu

  • C. 

   Rimu

  • D. 

   Verdunu


 • 11. 
  Feudalci su nad svojim kmetovima imali sudsku i svaku drugu vlast, pa se za feudalca često zna upotrebljavati naziv:

 • 12. 
  U feudalnom društvu odnos prema zemlji određivao je podjelu društva na dva osnovna sloja:

 • 13. 
  Feud je bio podijeljen na dva dijela:

 • 14. 
  Društveni položaj žene u srednjem vijeku je bio:
  • A. 

   Važan

  • B. 

   Vazalan

  • C. 

   Manje vrijedan

  • D. 

   Cijenjen


 • 15. 
  Službeni jezik rimske crkve bio je:
  • A. 

   Talijanski

  • B. 

   Grčki

  • C. 

   Latinski

  • D. 

   Njemački

  • E. 

   Engleski


Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.