Kviz znanja za 6. razred

15 Questions  I  By Danijel
Please take the quiz to rate it.

Kviz Znanja Za 6. Razred
UPUTE ZA KVIZ:TRAJANJE KVIZA: 10 MINUTASUBMIT MY ANSWER = POŠALJI ODGOVORCORRECT = TOČAN ODGOVORINCORRECT = NETOČAN ODGOVORVIEW ANSWER = POGLEDAJ TOČAN ODGOVOR

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  Kako se zvao utemeljitelj Franačke države?
A.
B.
C.
D.
2.  Bizantsko Carstvo ili...
3.  Koji bizantski car je napisao djelo "O upravljanju carstvom"?
4.  Koji crkveni red je imao važnu ulogu u širenju pismenosti u srednjem vijeku?
5.  Koje pismo prilagođeno slavenskom jeziku je sastavio Konstantin prije odlaska u Velikomoravsku kneževinu?
6.  Kada i gdje su Karlo Veliki i Bizant potpisali mir?
7.  962. godine papa je okrunio Otona I. za cara...
8.  Kako se zove najpoznatija bazilika (crkva) u Carigradu, koja je kasnije pretvorena u džamiju (muzej)?
9.  1054. godine do tada jedinstvena Kršćanska crkva podijeljena je na:
10.  843. godine dioba Franačkog Carstva je završena mirom u:
A.
B.
C.
D.
11.  Feudalci su nad svojim kmetovima imali sudsku i svaku drugu vlast, pa se za feudalca često zna upotrebljavati naziv:
12.  U feudalnom društvu odnos prema zemlji određivao je podjelu društva na dva osnovna sloja:
13.  Feud je bio podijeljen na dva dijela:
14.  Društveni položaj žene u srednjem vijeku je bio:
A.
B.
C.
D.
15.  Službeni jezik rimske crkve bio je:
A.
B.
C.
D.
E.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.