KPSS Olcme ve Degerlendirme Tarama Test 3

5 Sorular  I  By Kartalkethuda
Please take the quiz to rate it.

Kpss Olcme Ve Degerlendirme Tarama Test 3
Öğrenci Başarısının Ölçülmesinde Kullanılan Başlıca Ölçme Araçları

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  Yazılı yoklamalardaki sorularda, öğrencilerin cevaplarını düşünerek bulmaları ve buldukları bilgileri organize ederek yazmaları gerekir. Bu tür sorularla üst düzeydeki zihinsel beceriler ölçülebilir. Aşağıdaki sorulardan hangisi, yazılı yoklamaların bu avantajlarını ortaya koyan uygun bir örnek değildir? (KPSS 2007)
1.
2.
3.
4.
5.
2.  Okul öğrenmelerinin ölçülmesinde öğretmenler "tamamlama" veya "boşluk doldurma" tipi sorular hazırlarken genellikle, kitaptaki bir ifadeyi aynen almakta, bu ifadenin içinden bir sözcüğü ya da sözcük gurubunu bulmasını istemektedir.Bu tür soruları kullanmanın en temel dezavantajı aşağıdakilerden hangisidir? (KPSS 2003)
1.
2.
3.
4.
5.
3.  Çoktan seçmeli bir testteki sorularda, çeldiricilerin doğru cevaba anlamca yaklaştırılması bu testin hangi özelliğini doğrudan etkiler? (KPSS 2007)
1.
2.
3.
4.
5.
4.  Sosyal bilgiler sınavında sorulan bir soru şöyledir:Türkiyenin pek çok sınır komşusu vardır. En uzun sınırı paylaştığımız sınır komşumuz aşağıdakilerden hangisidir?A) Bulgaristan’la sınırımız en uzundur.B) Irak’la sınırımız en uzundur.C) İran’la sınırımız en uzundur.D) Suriye’yle sınırımız en uzundur.E) Yunanistan’la sınırımız en uzundur.Yukarıdaki sorunun kusurları arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
1.
2.
3.
4.
5.
5.  Öğrencilerinin öğretim süreci boyunca gelişimlerini görmek ve değerlendirmeye katılımlarını sağlamak isteyen bir öğretmen için en uygun ölçme ve değerlendirme yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?
1.
2.
3.
4.
5.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.