Hekasi V

10  I  By Emerson15
Please take the quiz to rate it.

Hekasi V

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
 • 1. 
  Ang pinakamataas na namumuno noong unang panahon ay ang __________.
  • A. 

   Pangulo

  • B. 

   Datu

  • C. 

   Maharlika


 • 2. 
  Naunang naging Gobernador Sibil ay sino?
  • A. 

   Heneral Wesley Meritt

  • B. 

   Heneral Emilio Aguinaldo

  • C. 

   Heneral Elwell Otis


 • 3. 
  Partido na ang layunin ay mahingi ang kalayaan sa lalong madaling panahon.
  • A. 

   Partido Independiente

  • B. 

   Partido Pulitikal

  • C. 

   Partido Nacionalista


 • 4. 
  Ang Neo-________ ay ang paraan ng pagtayo ng mga gusali sa Europe.
  • A. 

   Function

  • B. 

   Paper

  • C. 

   Classical


 • 5. 
  Batas na kung saan isinusog na bigyan ng kapangyarihan ang pangulo ng US upang maitatag ang Pamahalaang Sibil.
  • A. 

   Susog Martinez

  • B. 

   Susog Spooner

  • C. 

   Susog Meritt


 • 6. 
  Ano ang pinunit nila Andres Bonifacio at ng kanyang mga katipunero na nagsasabing handa silang makipag-himagsik.
  • A. 

   Sedula

  • B. 

   Sertipiko

  • C. 

   Sinulatang Papel


 • 7. 
  Alin sa mga sumusunod ang hindi magkaugnayan?
  • A. 

   Bestida, Polo, Americana, Kurbata

  • B. 

   Boogie, Fox-Trot

  • C. 

   Ham, Corned Beef, Hamburger, Tocino


 • 8. 
  Ano ang ibig sabihin ng "Komonwelt"?
  • A. 

   Malasariling Bansa

  • B. 

   Pagsakop ng Pilipinas bilang paghihiganti

  • C. 

   Kamatayan ng mga Pilipino


 • 9. 
  Uri ng alipin na limitado ang paglilingkod, hindi maaring ipagbili at may bayad ang paglilingkod.
  • A. 

   Aliping Unlimitado

  • B. 

   Aliping Timawa

  • C. 

   Aliping Namamahay


 • 10. 
  Bayani ng "Tirad Pass"
  • A. 

   Gregoria De Jesus

  • B. 

   Gregorio del Pilar

  • C. 

   Gregorio Dominguez


Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.