Hekasi V

10  I  By Emerson15
Please take the quiz to rate it.

Hekasi V

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  Ang pinakamataas na namumuno noong unang panahon ay ang __________.
1.
2.
3.
2.  Naunang naging Gobernador Sibil ay sino?
1.
2.
3.
3.  Partido na ang layunin ay mahingi ang kalayaan sa lalong madaling panahon.
1.
2.
3.
4.  Ang Neo-________ ay ang paraan ng pagtayo ng mga gusali sa Europe.
1.
2.
3.
5.  Batas na kung saan isinusog na bigyan ng kapangyarihan ang pangulo ng US upang maitatag ang Pamahalaang Sibil.
1.
2.
3.
6.  Ano ang pinunit nila Andres Bonifacio at ng kanyang mga katipunero na nagsasabing handa silang makipag-himagsik.
1.
2.
3.
7.  Alin sa mga sumusunod ang hindi magkaugnayan?
1.
2.
3.
8.  Ano ang ibig sabihin ng "Komonwelt"?
1.
2.
3.
9.  Uri ng alipin na limitado ang paglilingkod, hindi maaring ipagbili at may bayad ang paglilingkod.
1.
2.
3.
10.  Bayani ng "Tirad Pass"
1.
2.
3.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.