Gamit ng Panggalan

7  I  By Sarpalmares
Please take the quiz to rate it.

Gamit Ng Panggalan
Ang pangalan ay may iba't-ibang gamit sa pangungusap.Ano ang gamit ng pangngalang nakasalungguhit sa pangungusap? Piliin ang tamang gamit.

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  Si Brownie, ang alagang aso ni Mina, ay isang Jack Russell.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
2.  Tungkol kay Apolinario Mabini ang binasang talambuhay ng mga mag-aaral.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
3.  Nag-order ng meryenda si Kuya Sam.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
4.  Prutas ang laging baon ng dalaga.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
5.  Sumabay ka na sa pag-uwi ko, Rica.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
6.  Si Lorna, ang balikbayan na galing sa America, ay dumating kahapon.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.  Butas ang bulsa ng pantalon ni Lito.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.