Filipino 5 - Gamit ng Pangngalan

5  I  By Liyahgotiza
Please take the quiz to rate it.

Filipino 5 - Gamit Ng Pangngalan
Subukin sagutin ang maikling pagsusulit.

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  Si Bambu, ang kapatid ni Mina, ay masarap yakapin. Ano ang pangngalang ginamit bilang pamuno?
1.
2.
3.
2.  Mga kamag-aral, panatilihin nating malinis ang ating klase. Anong pangngalan ang ginamit bilang pantawag?
1.
2.
3.
3.  Alin sa mga sumusunod na pangungusap ang gumamit ng pangngalang klase bilang tuwirang-layon?
1.
2.
3.
4.  Diniligan ng tubig ang mga halaman sa likod-bahay. Aling pangngalan ang ginamit bilang tuwirang-layon?
1.
2.
3.
5.  Ang cactus, isang uri ng halaman, ay nabubuhay sa disyerto lamang. Ang pangungusap na ito ay ginamit ang halaman bilang ________________________.
1.
2.
3.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.