Filipino 5 - Gamit Ng Pangngalan

5 Questions  I  By Liyahgotiza on January 15, 2012
Subukin sagutin ang maikling pagsusulit.

  

Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  Si Bambu, ang kapatid ni Mina, ay masarap yakapin. Ano ang pangngalang ginamit bilang pamuno?
A.
B.
C.
2.  Mga kamag-aral, panatilihin nating malinis ang ating klase. Anong pangngalan ang ginamit bilang pantawag?
A.
B.
C.
3.  Alin sa mga sumusunod na pangungusap ang gumamit ng pangngalang klase bilang tuwirang-layon?
A.
B.
C.
4.  Diniligan ng tubig ang mga halaman sa likod-bahay. Aling pangngalan ang ginamit bilang tuwirang-layon?
A.
B.
C.
5.  Ang cactus, isang uri ng halaman, ay nabubuhay sa disyerto lamang. Ang pangungusap na ito ay ginamit ang halaman bilang ________________________.
A.
B.
C.
Back to top


to post comments.

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz