We have sent an email with your new password.


Тест по човекът и обществото - 3 клас

13  I  By Pf118
  • Share This on Twitter
  • +
     - 3

  
Changes are done, please start the quiz.


Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  България е разположена на континента Европа, Балкански полуостров. Нейни съседни страни са :
1.
2.
3.
4.
5.
2.  Кои са основните посоки на картата?
1.
2.
3.
4.
5.
3.  Кои три цвята се използват в природната карта?
1.
2.
3.
4.
5.
4.  За какво служи картата?
1.
2.
3.
4.
5.
5.  Какво е равнина ?
1.
2.
3.
4.
5.
6.  Какво е планина?
1.
2.
3.
4.
5.
7.  Какво е низина?
1.
2.
3.
4.
5.
8.  Коя планина е най- дългата в България?
1.
2.
3.
4.
5.
9.  Какво включва повърхнината на България?
1.
2.
3.
4.
5.
10.  Коя е най-високата планина в България?
1.
2.
3.
4.
5.
11.  Къде е разположена Дунавската равнина?
1.
2.
3.
4.
5.
12.  Къде се намира Горнотракийската низина?
1.
2.
3.
4.
5.
13.  Къде се намират  градовете Русе, Силистра, Видин, Лом?
1.
2.
3.
4.
5.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz