Тест по човекът и обществото - 3 клас

13  I  By Pf118
Please take the quiz to rate it.

 - 3

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  България е разположена на континента Европа, Балкански полуостров. Нейни съседни страни са :
1.
2.
3.
4.
5.
2.  Кои са основните посоки на картата?
1.
2.
3.
4.
5.
3.  Кои три цвята се използват в природната карта?
1.
2.
3.
4.
5.
4.  За какво служи картата?
1.
2.
3.
4.
5.
5.  Какво е равнина ?
1.
2.
3.
4.
5.
6.  Какво е планина?
1.
2.
3.
4.
5.
7.  Какво е низина?
1.
2.
3.
4.
5.
8.  Коя планина е най- дългата в България?
1.
2.
3.
4.
5.
9.  Какво включва повърхнината на България?
1.
2.
3.
4.
5.
10.  Коя е най-високата планина в България?
1.
2.
3.
4.
5.
11.  Къде е разположена Дунавската равнина?
1.
2.
3.
4.
5.
12.  Къде се намира Горнотракийската низина?
1.
2.
3.
4.
5.
13.  Къде се намират  градовете Русе, Силистра, Видин, Лом?
1.
2.
3.
4.
5.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.