test nga informatika

48 Questions  I  By Arbentasholli
Please take the quiz to rate it.

Test Nga Informatika
Authored by arbentasholli Ky test i dedikohet maturanteve te gjimnazit " ULPIANA" ne Lipjan

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  Si behet aktivizimi i exelit
A.
B.
C.
D.
2.  Cila nga keto pergjigjeje  eshte e sakte   Numrat negative nuk shenohen me:
A.
B.
C.
D.
3.    Qfar paraqet kjo figure
A.
B.
C.
D.
4.  Si behet mbledhja e qelive D4,D5,D6,D7
A.
B.
C.
D.
5. 
Llogaritja e shumes se qelive F4.F5,F6,F7,F8(cila nga keto pergjigjeje nuk eshte e sakt)
A.
B.
C.
6.  Qfar paraqet figura
A.
B.
C.
D.
7.  Si behet krijimi i sekuencave multimediale
A.
B.
C.
D.
8. 
Programi i cili ben kombinimin e materialeve te teksteve,grafikes,videos,zerit dhe animacioneve quhet:
A.
B.
C.
D.
9.  Nese vlera e x-it eshte e vendosur ne celulen A1, e y-it ne A2 dhe z ne A3,formula e cila llogaritjen e vleres se shprehjes matematikore per Min(xy+z,xy-z) ne programin e MS Excel eshte :
A.
B.
C.
D.
10.  Insert worksheet ne MS exel perdoret per:
A.
B.
C.
D.
11.  Qka eshte hardweri
A.
B.
C.
D.
12.  Programi kompjuterik qe menagjon te gjitha programet e tjera ne kompjuter, ruan fajllat, i mundeson shfrytezuesit te perdor programet softverike dhe kordinon shfrytzimin e hardwerit kompjuterik quhet:
A.
B.
C.
D.
13.  Ne figure eshte treguar?
A.
B.
C.
D.
14.  Basic, Paskal, cobalt,C++, Fortran, Java,C#, etj, jane:
A.
B.
C.
D.
15.  Te dhenat nuk rrezikohen nga:
A.
B.
C.
D.
16.  Viruset dhe spyware dhe Adware jane:
A.
B.
C.
D.
17.  Shiritat magnetik(USB), CD-rom, flopy disqet, modemet, kartela e zerit jane:
A.
B.
C.
D.
18.  Cila nga shprehjet e dhena eshte e sakte?
A.
B.
C.
D.
19.  Cili eshte rrjeti me i pershtatshem per nje kompani e cila i ka zyret ne nje ndertese te vetme?
A.
B.
C.
D.
20.  Shkenca(rrjeti) qe i parapriu internetit, dhe qe u perdor se pari nga minisria e puneve te mbrendshme te SHBA-ve qe u shfrytzua per dergimin dhe dhe pranimin e porosive ne menyre me te shpejte ishte?
A.
B.
C.
D.
21.  ç'eshte "electronic commerce"?
A.
B.
C.
D.
22.  Lidhja e dy apo me teper kompjuterve duke shfrytzuar lidhjet fizike dhe protokolet  e njohura si TCP/IP quhet?
A.
B.
C.
D.
23.             Keto njesi jane:
A.
B.
C.
D.
24.  Nese verzioni i ri i nje dokumenti ruhet me emerim plotesisht identik me ate paraprak ne te njejtin folder(replace), atehere dokumenti i verzionit paraprak do te :
A.
B.
C.
D.
25.  Kompjuteri i cili kontrollon dhe dirigjon rrjetin kompjuterik quhet:
A.
B.
C.
D.
26.  Programi i cili nuk ka te beje me internetin eshte:
A.
B.
C.
D.
27.  Cili program perdoret si Web Browser:
A.
B.
C.
D.
28.  Programi i cili perdoret si Search Machine(makine kerkuese) eshte:
A.
B.
C.
D.
29.  Kualiteti i fotografise ne monitor varet nga:
A.
B.
C.
D.
30.  Softveri pa te cilin nuk mund te startoje kompjuteri eshte:
A.
B.
C.
D.
31.                      Keto paisje jane:
A.
B.
C.
D.
32.  Qka eshte HTML-ja(cila nga keto pergjigjeje nuk eshte e sakte)
A.
B.
C.
D.
33.  Komponenete e rrjetave jane:
A.
B.
C.
D.
34.  Permes opcionit Reply, ne emailin  e pranuar do te :
A.
B.
C.
D.
35.  Marrja e shenimeve prej ndojne kompjuyeri permes internetit eshte:
A.
B.
C.
D.
36.  Nese humbet paswordii email adreses atehere:
A.
B.
C.
D.
37.  Nje WEB faqe ne te njejten kohe mund te hapet:
A.
B.
C.
D.
38.  Procedura grafike e zgjidhjes se nje problemime kompjuter quhet:
A.
B.
C.
D.
39.  Qka duhet te beni nese dyshoni se nje virus ka infektuar kompjuterin tuaj?
A.
B.
C.
D.
40.  Shkurtesa cpp. eshte shkurtese e cila perdoret per fajllat, dhe tregon se fajlli eshte fajll:
A.
B.
C.
D.
41.  www  (world wide web) eshte krijuar per here te pare nga Tim Berners Lee ne Qendren Evropiane per Kerkime Nukleare (CERN)dhe kishte permbajtje kryesisht tekstuale dha gati te gjitha shkencore.Ne cilin vend:
A.
B.
C.
D.
42.  ISP-ja ( internet service provider) jane:
A.
B.
C.
D.
43.  Per ta ruajtur verzionin e ri  te dokumentit ne adrese te ndryshme nga ajo e e origjinalit ai duhet te ruhet me opcionin:
A.
B.
C.
D.
44.  Kjo figure tregon
A.
B.
C.
D.
45.  Ne kete figure eshte paraqitur?
A.
B.
C.
D.
46.  Pjesa e nje dokumenti qe lidh nje dokument me nje dokument tjetet quhet:
A.
B.
C.
D.
47.  Qfare dallon nje kompjuter te rrjetit nga kompjuteri personal me te njejtat karekteristika?
A.
B.
C.
D.
48.  Programi i cili mundeson perkthimin nga fajllat burimor(cpp) ne fajlla objektiv (obj) quhet:
A.
B.
C.
D.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.