SOAL ULANGAN MID SEMESTER QUR'AN HADITS KELAS VI

20 Questions  I  By Nyai
Please take the quiz to rate it.

Soal Ulangan Mid Semester Qur
Berilah Tanda Silang pada Jawaban yang Benar!

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
 • 1. 
  Arti dari kata Ad-Dluha adalah?
  • A. 

   A.. Matahari sepenggalah naik

  • B. 

   B. Matahari terbit

  • C. 

   C. Matahari terbenam

  • D. 

   D. Matahari tidus


 • 2. 
  Arti ayat kedua dari surat ad-duha adalah...
  • A. 

   A. Dan demi malam apabila ramai

  • B. 

   B, Dan demi malam apabila telah sunyi

  • C. 

   C. dan demi malam apabila telah gelap

  • D. 

   D. dan demi malam apabila terang benderang


 • 3. 
   Kata Ad dhuha terdapat pada ayat ke...
  • A. 

   A.1

  • B. 

   B. 2 b.2

  • C. 

   C.3

  • D. 

   D.4


 • 4. 
  Surat ad dhuha tergolong surat...
  • A. 

   A. Madaniyah

  • B. 

   B. Makkiyah

  • C. 

   C. Arabiyah

  • D. 

   D. Turkiyah


 • 5. 
  Surat A Dhuha turun sesudah surat.....
  • A. 

   A. al Fajr

  • B. 

   B. al Maun

  • C. 

   C. al Kafirun

  • D. 

   D. al Bayyinah


 • 6. 
  Surat Ad Dhuha ayat 6, menunjukan salah satu masa lalu nabi Muhammad saw sebagai...
  • A. 

   A. Penggembala

  • B. 

   B. Fakir miskin

  • C. 

   C. anak yatim

  • D. 

   D. anak cerdas


 • 7. 
  "Dan sesungguhnya hari kemudian itu lebih baik bagimu.... lanjutan artinya adalah....."
  • A. 

   A. daripada dahulu

  • B. 

   B. daripada yang permulaan

  • C. 

   C. dan keluargamu

  • D. 

   D. agar kamu puas


 • 8. 
  Salah satu kandungan surat ad dhuha adalah....
  • A. 

   A. perintah beribadah

  • B. 

   B. perintah bersilaturrahim

  • C. 

   C. perintah shalat

  • D. 

   D. perintah menyayangi anak yatim


 • 9. 
  Diantara sebab turunnya surat ad dhuha adalah ucapan wanita musyrik kepada nabi muhammad saw, yaitu...
  • A. 

   A. Muhammad telah ditinggalkan keluarganya

  • B. 

   B. Muhammad telah ditinggalkan Tuhannya

  • C. 

   C,Muhammad telah ditinggalkan sahabatnya

  • D. 

   D. Muhammad telah ditinggalkan isterinya


 • 10. 
  Tutunnya wahyu surat ad dhuha menunjukan.....kepada Nabi Muhammad Saw.
  • A. 

   A. ujian Allah swt

  • B. 

   B. penghormatan allah swt

  • C. 

   C. kasih sayang Allah swt

  • D. 

   D. musibah dari allah swt


 • 11. 
  Tuhanmu tiada meninggalkanmu dan tiada pula... lanjutan arti tersebut adalah...
  • A. 

   A. meninggalkan kamu

  • B. 

   B. pergi dari kamu

  • C. 

   C. Menghentikan kamu

  • D. 

   D. Membenci kamu


 • 12. 
  Surat ad dhuha merupakan surat yang ke...
  • A. 

   A. 93

  • B. 

   B. 102

  • C. 

   C. 107

  • D. 

   D. 100


 • 13. 
  Hukum bacaan nun mati atau tanwin yang terdapat pada ayat ke-4 adalah...
  • A. 

   A. idhgam bilagunnah

  • B. 

   B. idhgam bigunnah

  • C. 

   C. idhgam mimi

  • D. 

   D. idhgam mutamatsilain


 • 14. 
  Masa kekosongan antara wahyu sebelumnya dan surat ad dhuha selama,,,
  • A. 

   A. 15 minggu

  • B. 

   B. 15 tahun

  • C. 

   C. 15 bulan

  • D. 

   D. 15 hari


 • 15. 
  Allah swt, menunjukan alqur'an sebagai...
  • A. 

   A. cahaya

  • B. 

   B. bacaan

  • C. 

   C. pemberi

  • D. 

   D. tulisan


 • 16. 
  Surat ad dhuha diturunkan secara khusus kepada nabi Muhammad saw untuk..., kecuali..
  • A. 

   A. menyenangkan

  • B. 

   B. menenangkan hati

  • C. 

   C. mengejutkan

  • D. 

   D. menghibur


 • 17. 
  Pada ayat ke 5, surat ad dhuha berarti "dan kelak tuhanmu pasti akan memberikan karuniaNya kepadamu.....
  • A. 

   A. lalu dia melindungimu

  • B. 

   B. lalu hatimu gembira

  • C. 

   C. lalu dia memberi petunjuk

  • D. 

   D. lalu (hati) kamu menjadi puas


 • 18. 
  Dua maqom (kedudukan)  Rasulullah saw adalah....
  • A. 

   A. sabar dan pandai bersyukur

  • B. 

   B. zuhud dan syukur

  • C. 

   C. ikhtiar dan tawakal

  • D. 

   D. sabar dan cerdas


 • 19. 
  Jumlah ayat surat ad dhuha adalah....
  • A. 

   A. 10 ayat

  • B. 

   B. 11 ayat

  • C. 

   C. 12 ayat

  • D. 

   D. 13 ayat


 • 20. 
  ""Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung..... lanjutan artinya adalah...
  • A. 

   A. lalu Dia melindungimu

  • B. 

   B. lalu Dia memberikan petunjuk

  • C. 

   C. lalu Dia memberi kecukupan

  • D. 

   D. lalu hatimu menjadi puas


Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.