Soal Bahasa Jawa Kelas 4 SD

20 Questions  I  By Ardansirodjuddin
Please take the quiz to rate it.

Soal Bahasa Jawa Kelas 4 Sd

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  Nandur pari iku diwiwiti saka nggarap ....
A.
B.
C.
D.
2.  Kang diarani bumi nusantara yaiku .....
A.
B.
C.
D.
3.  piranti-piranti ing ngisor iki kanggo ngadhuk lemah, kajaba ...
A.
B.
C.
D.
4.  para among tani padha nandur pari kanggo...
A.
B.
C.
D.
5.  kanggo ningkatake asile tetanen, pemerintah nganakake ....
A.
B.
C.
D.
6.  saperangan gedhe warga Indonesia uripe saka tetanen, mula diarani negara
A.
B.
C.
D.
7.  supaya tanduran iku lemu mula kudu ...
A.
B.
C.
D.
8.  budi ngrewangi bapak ana sawah. tembung ngrewangi tegese pada karo
A.
B.
C.
D.
9.  kunir iku bisa kanggo tamba lara ............
A.
B.
C.
D.
10.  godhong suruh iku kanggo tamba .....
A.
B.
C.
11.  anak menthog iku arane ..
A.
B.
C.
D.
12.  sinuwun ikut kembang jagung, mbesengut iku kembang ...
A.
B.
C.
D.
13.  pitike babon angrem ana ing ...
A.
B.
C.
D.
14.  wong sing pagaweyane olah tetanen ana sawah diarani
A.
B.
C.
D.
15.  bapak tindak jakarta nitih sepur. Ukara kasebut nggunakake basa ...
A.
B.
C.
D.
16.  traktor, pacul, arit, garu lan luku pirantine
A.
B.
C.
D.
17.  kanggo nggawe panganan rupa kuning nggunakake ...
A.
B.
C.
D.
18.  nandur pari ing ...
A.
B.
C.
D.
19.  nandur palawija ana ing
A.
B.
C.
D.
20.  nandur kekembangan ana ing
A.
B.
C.
D.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.