KUIZ EDU 3105 TEKNOLOGI DLM P&P

20 Questions  I  By Suriatymdarof
Please take the quiz to rate it.

Kuiz Edu 3105 Teknologi Dlm P&p
SOALAN-SOALAN LEPAS

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  Konsep Teknologi Pendidikan adalah merujuk kepada prasa: Teknologi dalam pendidikan
A.
B.
C.
D.
2.  Mengapakah bidang Teknologi Pendidikan diberi penekanan dalam kurikulum pendidikan guru?
A.
B.
C.
D.
3.  Rekabentuk Pengajaran merupakan satu proses yang sistematik bagi merealisasikan prinsip-prinsip umum pengajaran dan pembelajaran. Berikut adalah kategori reka bentuk pengajaran KECUALI, Rekabentuk Pengajaran Sebagai Satu,
A.
B.
C.
D.
4.  Pemilihan sesuatu media pengajaran berdasarkan faktor-faktor berikut KECUALI
A.
B.
C.
D.
5.  Merujuk kepada bahan sumber pengajaran dan pembelajaran. Gabungan pelbagai model, dan pelbagai objek dengan lukisan sebagai latar belakang yang diletakkan di dalam satu bekas dikategorikan sebagai,
A.
B.
C.
D.
6.  Model ASSURE mengandungi enam langkah. Dalam langkah "Analyse Learners", pelajar dianalisis berdasarkan aspek-aspek berikut, KECUALI
A.
B.
C.
D.
7.  Sebagai seorang guru, penggunaan warna dalam menyediakan bahan sumber memainkan peranan yang penting. Warna boleh dibahagikan berdasarkan suhu warna iaitu sebanyak;
A.
B.
C.
D.
8.  Antara ciri-ciri berikut manakah merupakan elemen asasreka letak grafik? I           Titik II          Ruang III         Bentuk IV        Domiunen
A.
B.
C.
D.
9.  Anda dikehendaki menghasilkan satu carta berdasarkan maklumat berikut iaitu
  •         keretapi
  •         bas
  •         jet pejuang
  •         skuter air
Carta yang  akan anda hasilkan itu termasuk dalam jenis carta    
A.
B.
C.
D.
10.  Anda ditugaskan menjelaskan kepada murid mengenai sistem jalan raya, taburan penduduk, kawasan pertanian, sempadan negeri dan nama ibu negeri dengan menggunakan transparensi dan OHP. Apakah teknik tansparensi yang paling sesuai digunakan untuk tujuan tersebut?
A.
B.
C.
D.
11.  Perkara yang paling penting yang perlu diutamakan semasa membuat rakaman audio ialah level
A.
B.
C.
D.
12.  Antivirus adalah perisian yang dinamik mengikut perkembangan perisian komputer. Berikut adalah ciri antivirus yang baik kecuali
A.
B.
C.
D.
13.  Pengurusan markah pelajar menjadi lebih efisyen dengan menggunakan pelbagai perisian. Perisian terbaik untuk mengurus markah pelajar ialah
A.
B.
C.
D.
14.  Apakah fitur dalam MS Powerpoint yang patut digunakan untuk membuat animasi ringkas
A.
B.
C.
D.
15.  Hak cipta adalah sangat penting untuk melindungi sesuatu produk. Berdasarkan pernyataan di atas, hak cipta merujuk kepada
A.
B.
C.
D.
16.  Dalam era ICT sekarang pelbagai perisian boleh didapati di pasaran. Ciri perisian yang dikategorikan sebagai FREEWARE adalah
A.
B.
C.
D.
17.  Rekabentuk pengajaran penting untuk menghasilkan pengajaran yang berkesan kerana reka bentuk pengajaran nerupakan
A.
B.
C.
D.
18. 
  1. Sebuah kamera video digerakkan dari tengah ke atas atau tengah ke bawah. Apakah jenis pergerakan tersebut;
A.
B.
C.
D.
19.  Berikut adalah kelebihan OHP kecuali
A.
B.
C.
D.
20.  Grafik terdiri daripada elemen-elemen berikut kecuali
A.
B.
C.
D.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.