เครื่องดนตรีสากล

10 คำถามที่  I  By Tonsound7 on June 20, 2012
แบบทดสอบความรู้เรื่องเค ื่องดนตรีสากล สำหรับนักเรียนหรือผู้ที สนใจความรู้ทางด้านดนตรี ากล(โดยครูสมเกียรติ เวชภูติ)

  

Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  เครื่องดนตรีสากลข้อใดต่อไปนี้ หมายถึง เครื่องสาย
1.
2.
3.
4.
2.  เครื่องดนตรีสากลข้อใดต่อไปนี้ หมายถึง เครื่องลมไม้
1.
2.
3.
4.
3.  เครื่องดนตรีสากลข้อใดต่อไปนี้ หมายถึง เครื่องลมทองเหลือง
1.
2.
3.
4.
4.  เครื่องดนตรีสากลข้อใดต่อไปนี้ หมายถึง  เครื่องลิ่มนิ้ว
1.
2.
3.
4.
5.  เครื่องดนตรีสากลข้อใดต่อไปนี้ หมายถึง เครื่องตี
1.
2.
3.
4.
6.  เครื่องดนตรีชนิดนี้ มีชื่อว่าอะไร
1.
2.
3.
4.
7.  เครื่องดนตรีชนิดนี้ มีชื่อว่าอะไร
1.
2.
3.
4.
8.  เครื่องดนตรีชนิดนี้ มีชื่อว่าอะไร
1.
2.
3.
4.
9.  เครื่องดนตรีชนิดนี้ มีชื่อว่าอะไร
1.
2.
3.
4.
10.  เครื่องดนตรีชนิดนี้ มีชื่อว่าอะไร
1.
2.
3.
4.
Back to top


to post comments.

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!

Upgrade and get a lot more done!
Upgrade

 Adding Media is not included in your current plan

Upgrade and get a lot more:
  • Upload documents


  • Upload Videos


  • Upload Powerpoints


  • Add training/teaching materialUpgrade