เครื่องดนตรีสากล

10  I  By Tonsound7
Please take the quiz to rate it.

แบบทดสอบความรู้เรื่องเค ื่องดนตรีสากล สำหรับนักเรียนหรือผู้ที สนใจความรู้ทางด้านดนตรี ากล(โดยครูสมเกียรติ เวชภูติ)

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  เครื่องดนตรีสากลข้อใดต่อไปนี้ หมายถึง เครื่องสาย
1.
2.
3.
4.
2.  เครื่องดนตรีสากลข้อใดต่อไปนี้ หมายถึง เครื่องลมไม้
1.
2.
3.
4.
3.  เครื่องดนตรีสากลข้อใดต่อไปนี้ หมายถึง เครื่องลมทองเหลือง
1.
2.
3.
4.
4.  เครื่องดนตรีสากลข้อใดต่อไปนี้ หมายถึง  เครื่องลิ่มนิ้ว
1.
2.
3.
4.
5.  เครื่องดนตรีสากลข้อใดต่อไปนี้ หมายถึง เครื่องตี
1.
2.
3.
4.
6.  เครื่องดนตรีชนิดนี้ มีชื่อว่าอะไร
1.
2.
3.
4.
7.  เครื่องดนตรีชนิดนี้ มีชื่อว่าอะไร
1.
2.
3.
4.
8.  เครื่องดนตรีชนิดนี้ มีชื่อว่าอะไร
1.
2.
3.
4.
9.  เครื่องดนตรีชนิดนี้ มีชื่อว่าอะไร
1.
2.
3.
4.
10.  เครื่องดนตรีชนิดนี้ มีชื่อว่าอะไร
1.
2.
3.
4.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.