ตัวโน้ตและสัญลักษณ์ทางดนตรี

11  I  By Tonsound7
แบบฝึกหัดสำหรับเยาวชนที มีความสนใจ จะมีความรู้ทางด้านดนตรี ากล(โดยครูสมเกียรติ เวชภูติ)

  
Changes are done, please start the quiz.


Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  หมายถึงข้อใดต่อไปนี้
1.
2.
3.
4.
2.  หมายถึงข้อใดต่อไปนี้
1.
2.
3.
4.
3.  หมายถึงข้อใดต่อไปนี้
1.
2.
3.
4.
4.  หมายถึงข้อใดต่อไปนี้
1.
2.
3.
4.
5.  หมายถึงข้อใดต่อไปนี้
1.
2.
3.
4.
6.  หมายถึงข้อใดต่อไปนี้
1.
2.
3.
4.
7.  หมายถึงข้อใดต่อไปนี้
1.
2.
3.
4.
8.  หมายถึงข้อใดต่อไปนี้
1.
2.
3.
4.
9.  หมายถึงข้อใดต่อไปนี้
1.
2.
3.
4.
10.  หมายถึงข้อใดต่อไปนี้
1.
2.
3.
4.
11.  หมายถึงข้อใดต่อไปนี้
1.
2.
3.
4.
Back to top


to post comments.

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz