ตัวโน้ตและสัญลักษณ์ทางดนตรี

11  I  By Tonsound7
Please take the quiz to rate it.

แบบฝึกหัดสำหรับเยาวชนที มีความสนใจ จะมีความรู้ทางด้านดนตรี ากล(โดยครูสมเกียรติ เวชภูติ)

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  หมายถึงข้อใดต่อไปนี้
1.
2.
3.
4.
2.  หมายถึงข้อใดต่อไปนี้
1.
2.
3.
4.
3.  หมายถึงข้อใดต่อไปนี้
1.
2.
3.
4.
4.  หมายถึงข้อใดต่อไปนี้
1.
2.
3.
4.
5.  หมายถึงข้อใดต่อไปนี้
1.
2.
3.
4.
6.  หมายถึงข้อใดต่อไปนี้
1.
2.
3.
4.
7.  หมายถึงข้อใดต่อไปนี้
1.
2.
3.
4.
8.  หมายถึงข้อใดต่อไปนี้
1.
2.
3.
4.
9.  หมายถึงข้อใดต่อไปนี้
1.
2.
3.
4.
10.  หมายถึงข้อใดต่อไปนี้
1.
2.
3.
4.
11.  หมายถึงข้อใดต่อไปนี้
1.
2.
3.
4.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.