ตัวโน้ตและสัญลักษณ์ทางดนตรี

11  I  By Tonsound7
Please take the quiz to rate it.

แบบฝึกหัดสำหรับเยาวชนที มีความสนใจ จะมีความรู้ทางด้านดนตรี ากล(โดยครูสมเกียรติ เวชภูติ)

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
 • 1. 

  หมายถึงข้อใดต่อไปนี้
  • A. 

   ตัวหยุดตัวกลม

  • B. 

   ตัวหยุดตัวขาว

  • C. 

   ตัวหยุดตัวดำ

  • D. 

   ตัวหยุดตัวเขบ็ต 1 ชั้น


 • 2. 

  หมายถึงข้อใดต่อไปนี้
  • A. 

   ตัวหยุดตัวกลม

  • B. 

   ตัวหยุดตัวขาว

  • C. 

   ตัวหยุดตัวดำ

  • D. 

   ตัวหยุดตัวเขบ็ต 1 ชั้น


 • 3. 

  หมายถึงข้อใดต่อไปนี้
  • A. 

   ตัวหยุดตัวกลม

  • B. 

   ตัวหยุดตัวขาว

  • C. 

   ตัวหยุดตัวดำ

  • D. 

   ตัวหยุดตัวเขบ็ต 1 ชั้น


 • 4. 

  หมายถึงข้อใดต่อไปนี้
  • A. 

   ตัวหยุดตัวกลม

  • B. 

   ตัวหยุดตัวขาว

  • C. 

   ตัวหยุดตัวดำ

  • D. 

   ตัวหยุดตัวเขบ็ต 1 ชั้น


 • 5. 

  หมายถึงข้อใดต่อไปนี้
  • A. 

   ตัวโน้ตตัวกลม

  • B. 

   ตัวโน้ตตัวขาว

  • C. 

   ตัวโน้ตตัวดำ

  • D. 

   ตัวโน้ตตัวเขบ็ต 1 ชั้น


 • 6. 

  หมายถึงข้อใดต่อไปนี้
  • A. 

   ตัวโน้ตตัวกลม

  • B. 

   ตัวโน้ตตัวขาว

  • C. 

   ตัวโน้ตตัวดำ

  • D. 

   ตัวโน้ตตัวเขบ็ต 1 ชั้น


 • 7. 

  หมายถึงข้อใดต่อไปนี้
  • A. 

   ตัวโน้ตตัวกลม

  • B. 

   ตัวโน้ตตัวขาว

  • C. 

   ตัวโน้ตตัวดำ

  • D. 

   ตัวโน้ตตัวเขบ็ต 1 ชั้น


 • 8. 

  หมายถึงข้อใดต่อไปนี้
  • A. 

   ตัวโน้ตตัวกลม

  • B. 

   ตัวโน้ตตัวขาว

  • C. 

   ตัวโน้ตตัวดำ

  • D. 

   ตัวโน้ตตัวเขบ็ต 1 ชั้น


 • 9. 

  หมายถึงข้อใดต่อไปนี้
  • A. 

   เครื่องหมาย ชาร์ป

  • B. 

   เครื่องหมาย แฟล็ต

  • C. 

   เครื่องหมาย เนเจอรัล

  • D. 

   เครื่องหมาย ประจุด


 • 10. 

  หมายถึงข้อใดต่อไปนี้
  • A. 

   เครื่องหมาย ชาร์ป

  • B. 

   เครื่องหมาย แฟล็ต

  • C. 

   เครื่องหมาย เนเจอรัล

  • D. 

   เครื่องหมาย ประจุด


 • 11. 

  หมายถึงข้อใดต่อไปนี้
  • A. 

   เครื่องหมาย ชาร์ป

  • B. 

   เครื่องหมาย แฟล็ต

  • C. 

   เครื่องหมาย เนเจอรัล

  • D. 

   เครื่องหมาย ประจุด


Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.