ตัวโน้ตและสัญลักษณ์ทางดนตรี

11 คำถามที่  I  By Tonsound7 on June 19, 2012
แบบฝึกหัดสำหรับเยาวชนที มีความสนใจ จะมีความรู้ทางด้านดนตรี ากล(โดยครูสมเกียรติ เวชภูติ)

  

Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  หมายถึงข้อใดต่อไปนี้
1.
2.
3.
4.
2.  หมายถึงข้อใดต่อไปนี้
1.
2.
3.
4.
3.  หมายถึงข้อใดต่อไปนี้
1.
2.
3.
4.
4.  หมายถึงข้อใดต่อไปนี้
1.
2.
3.
4.
5.  หมายถึงข้อใดต่อไปนี้
1.
2.
3.
4.
6.  หมายถึงข้อใดต่อไปนี้
1.
2.
3.
4.
7.  หมายถึงข้อใดต่อไปนี้
1.
2.
3.
4.
8.  หมายถึงข้อใดต่อไปนี้
1.
2.
3.
4.
9.  หมายถึงข้อใดต่อไปนี้
1.
2.
3.
4.
10.  หมายถึงข้อใดต่อไปนี้
1.
2.
3.
4.
11.  หมายถึงข้อใดต่อไปนี้
1.
2.
3.
4.
Back to top


to post comments.

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!

Upgrade and get a lot more done!
Upgrade

 Adding Media is not included in your current plan

Upgrade and get a lot more:
  • Upload documents


  • Upload Videos


  • Upload Powerpoints


  • Add training/teaching materialUpgrade