ข้อสอบกฎหมาย 77 ระเบียบการลาพนักงานราชการอาชีว

10  I  By Tuewsob
Please take the quiz to rate it.

ข้อสอบกฎหมาย 77 ระเบียบการลาพนักงานราชการอาชีว
ข้อสอบออนไลน์ รอบรู้ ชุด 77 ระเบียบการลาพนักงานราชก รอาชีวศึกษา   โดย "ติวสอบดอทคอม" สร้างโดย ผอ.นิกร  เพ็งลี ใช้ประกอบการรับราชการ เป็น 1 ใน หลาย 100 ชุด ท่านสามารถเข้าห้องสอบโด ใส่ชื่อจริงหรือสมมติ เข้าห้องสอบได้ที่นี่ หรือ เว็บไซต์ ติวสอบดอทคอม หรือ www.tuewsob.com

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  พนักงานราชการอาชีวศึกษาลาได้กี่ประเภท
1.
2.
3.
4.
5.
2.  พนักงานราชการอาชีวศึกษาไม่มีสิทธิลาตามข้อใด
1.
2.
3.
4.
5.
3.  การนับวันลาพนักงานราชการอาชีวศึกษานับตามข้อใด
1.
2.
3.
4.
5.
4.  หากท่านได้รับการบรรจุเป็นพนักงานราชการในวิทยาลัยเทคนิคแห่งหนึ่งท่านมีสิทธิ์ลาป่วยโดย ผอ.วิทยาลัยอนุญาตได้กี่วัน
1.
2.
3.
4.
5.
5.  พนักงานราชการลาป่วยตั้งแต่กี่วันขึ้นไปต้องมีใบรับรองแพทย์
1.
2.
3.
4.
5.
6.  พนักงานราชการลาป่วยโดยได้รับค่าตอบแทนระหว่างลาในหนึ่งปี
1.
2.
3.
4.
5.
7.  พนักงานราชการอาชีวศึกษามีสิทธิลาคลอดและได้รับค่าตอบแทนระหว่างลา
1.
2.
3.
4.
5.
8.  พนักงานราชการมีสิทธิลากิจส่วนตัวได้ตามข้อใด
1.
2.
3.
4.
5.
9.  นาย ก เป็นพนักงานราชการวิทยาลัยอาชีวศึกษาแห่งหนึ่งได้ 5 เดือน จะไม่มีสิทธิลาตามข้อใด
1.
2.
3.
4.
10.  การลาของพนักงานราชการตามข้อใดใช้แบบฟอร์มแตกต่างจากเพื่อน
1.
2.
3.
4.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.