Az sonra, pazarlama konusundaki bilgilerinizi sınamanıza yardımcı olacak bir çalışmayı tamamlayacaksınız. Süreniz 30 dakika ve yanıtlayacağınız soru sayısı 20 olup sorular çoktan seçmelidir. Başarılar.

5 Sample Questions

___________________ analizi yardımıyla pazardaki rakiplerin değerlendirilmesi mümkün olur cümlesinde, boş bırakılan yere, aşağıdaki şıklarda yer alan analiz yöntemlerinden hangisi gelmelidir?

 • A. PESTEL
 • B. PESPEL
 • C. SWOT
 • D. PORTER
 • E. SMART

Pazarı kitlelere ayırmada iki temel yöntem kullanılır.Bunlardan birisi, kitlelerin demografik verilere göre ayrıştırılmasıdır. Diğeri ise ___________________ verilere / verilerine göre pazarı kitlelere ayırma yöntemidir, cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdaki şıklarda yer alan kelimelerden hangisi gelmelidir?

 • A. Psikografik
 • B. Davranışgrafik
 • C. Sensorgrafik
 • D. Sosyografik
 • E. Deneyim

Tüketici ihtiyacı iki faktörün etkisiyle oluşur. Bu faktörler aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak belirtilmiştir?

 • A. Uyarı, Taltif
 • B. Uyarı, Takdir
 • C. Uyarı, Problem
 • D. Problem, Takdir
 • E. Uyarı, Tepki

Müşterilerin mevcut durumuyla ideal durumu arasındaki farka ___________________ denir. Cümlesindeki boşluğa aşağıdaki kelimelerden hangisi gelmelidir?

 • A. ihtiyaçları
 • B. istekleri
 • C. maliyet
 • D. gelir
 • E. başarı

4P pazarlama karması olarak anılır. Pazarlama karması içerisinde yer alan P'lerden sadece bir tanesi ciro oluşturur (diğerleri maliyete yol açarlar). Aşağıdaki şıklarda belirtilen P'lerden hangisi ciro oluşmasını sağlar?

 • A. P - Promotion - Promosyon
 • B. P - Place - Dağıtım
 • C. P - Price - Fiyat
 • D. P - Product - Ürün
 • E. P - People - Çalışanlar