แบบทดสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.1

5  I  By Inging
Please take the quiz to rate it.

แบบทดสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.1
แบบทดสอบมีทั้งหมด 5 ข้อ มี 3  ตัวเลือก ให้เลือกคำตอบท่ถูกท่สุด พียงคำตอบเดียว

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
 • 1. 
  ข้อใดเป็นสิ่งมีชีวิต
  • A. 

   แมว กระดาษ

  • B. 

   วัว บ้าน

  • C. 

   เป็ด หมู


 • 2. 
  สิ่งมีชีวิตมีลักษณะดังข้อใด
  • A. 

   มีการเคลื่อนไหว

  • B. 

   ไม่มีลูกหลาน

  • C. 

   ไม่ต้องการอาหาร


 • 3. 
  ข้อใดเป็นสิ่งไม่มีชีวิต
  • A. 

   คอมพิวเตอร์

  • B. 

   ต้นไม้

  • C. 

   นก


 • 4. 
  ต้นไม้เคลื่อนท่ไม่ได้ทำไมต้นไม้จึงเป็นสิ่งมีชีวิต
  • A. 

   เพราะต้องการอาหารและเจริญเติบไต

  • B. 

   เพราะนำมาสร้างบ้านเรือนได้

  • C. 

   เพราะมีประโยชน์ใช้บังแสงแดด


 • 5. 
  วงจรของสิ่งมีชีวิต
  • A. 

   ตาย เกิด แก่ เจ็บ

  • B. 

   เกิด แก่ เจ็บ ตาย

  • C. 

   เกิด เจ็บ ตาย เกิด


Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.