Kviz znanja za 7. razred

45 Questions  I  By Danijel
Please take the quiz to rate it.

Kviz Znanja Za 7. Razred
UPUTE ZA KVIZTRAJANJE KVIZA: 15 MINUTASUBMIT MY ANSWER = POŠALJI ODGOVORCORRECT = TOČAN ODGOVORINCORRECT = NETOČAN ODGOVORVIEW ANSWER = POGLEDAJ TOČAN ODGOVOR

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  Koja država nije apsolutistička monarhija u 18. stoljeću:
A.
B.
C.
D.
E.
2.  Koja država nije bila kolonijalna sila u vremenu od 16. do 18. stoljeća?
A.
B.
C.
D.
E.
3.  U hrvatskom staleškom saboru glavnu riječ imalo je:
A.
B.
C.
D.
4.  Dalmacija i Istra se sredinom 18. stoljeća nalaze pod vlašću:
A.
B.
C.
D.
5.  Rijeka je u 18. stoljeću bila zasebna politička oblast podređena:
A.
B.
C.
D.
E.
6.  Ban u Banskoj Hrvatskoj je imao funkcije vrhovnog upravitelja, vojnog zapovjednika i:
A.
B.
C.
D.
7.  Marija Terezija (1740. - 1780.) je uredila odnose između kmetova i feudalaca donošenjem:
A.
B.
C.
D.
E.
8.  Sjedište Kraljevskog vijeća za Dalmaciju, Hrvatsku i Slavoniju do 1776. godine bio je:
A.
B.
C.
D.
E.
9.  Najpoznatiji predstavnici prosvjetiteljstva u Francuskoj su bili Rousseau i:
A.
B.
C.
D.
E.
10.  Najznačajniji vladari prosvijećenog apsolutizma bili su Katarina II., Josip II. i:
A.
B.
C.
D.
E.
11.  Koja od ovih reformi nije reforma Josipa II.:
A.
B.
C.
D.
E.
12.  Tijekom 17. i 18. stoljeća u Sjevernu Ameriku su se najviše doseljavali Englezi, Francuzi i:
A.
B.
C.
D.
E.
13.  Povod američkom ratu za neovisnost bio je:
A.
B.
C.
D.
E.
14.  SAD su ustavom iz 1787. godine uređene kao republika, a organizirane kao federacija gdje je postojala trodioba vlasti između Kongresa, Vrhovnog suda i:
A.
B.
C.
D.
15.  Indija se u 18. stoljeću kolonizira od strane Engleske preko:
A.
B.
C.
D.
E.
16.  U 18. stoljeću na prostoru Sjeverne Amerike postojala je snažna indijanska država:
A.
B.
C.
D.
E.
17.  Australija je za Europljanje postala kontinent nakon istraživačkih putovanja:
A.
B.
C.
D.
E.
18.  Prva industrijska revolucija je započela izumom:
A.
B.
C.
D.
E.
19.  Izumitelj parne lokomotive koja je postigla poslovni uspjeh bio je:
A.
B.
C.
D.
E.
20.  Izumitelj telefona bio je:
A.
B.
C.
D.
E.
21.  Uzročnike tuberkuloze i kolere otkrio je:
A.
B.
C.
D.
E.
22.  Druga industrijska revolucija je započela primjenom električne struje i:
A.
B.
C.
D.
E.
23.  Prva transkontinentalna željeznička pruga je sagrađena 1869. u:
A.
B.
C.
D.
E.
24.  Tko nije činio treći stalež u Francuskoj uoči revolucije:
A.
B.
C.
D.
E.
25.  Sredinom 1789. godine francuski kralj je sazvao Skupštinu državnih staleža zbog:
A.
B.
C.
D.
E.
26.  Francuska revolucija je započela 14. srpnja 1789. napadom na:
A.
B.
C.
D.
E.
27.  Od 1791. godine Francuska je:
A.
B.
C.
D.
E.
28.  Zastupnici bogatijih građana u francuskoj Skupštini bili su:
A.
B.
C.
D.
E.
29.  Predvodnik jakobinaca u Skupštini zvao se:
A.
B.
C.
D.
E.
30.  Francuska prestaje biti kraljevstvo i postaje republika:
A.
B.
C.
D.
E.
31.  Nakon jakobinskog terora vlast su opet preuzeli žirondinci, a izvršnu vlast imao(la) je:
A.
B.
C.
D.
E.
32.  1797. godine Napoleon Bonaparte ukinuo je:
A.
B.
C.
D.
33.  Napoleon Bonaparte je 1799. državnim udarom preuzeo vlast i uveo:
A.
B.
C.
D.
34.  Od 1804. godine Francuska je:
A.
B.
C.
D.
35.  1804. godine Napoleon je uveo jedan od najnaprednijih zakonika u Europi koji se zvao:
A.
B.
C.
D.
36.  1805. godine engleska mornarica je teško porazila francusku mornaricu kod rta Trafalgar zahvaljujući engleskom admiralu:
A.
B.
C.
D.
E.
37.  Koji događaj je označio početak Napoleonovog sloma?
A.
B.
C.
D.
38.  Ukidanjem Mletačke Republike 1797. godine Istra i Dalmacija pripale su:
A.
B.
C.
39.  Ilirske pokrajine su obuhvaćale slovenske i hrvatske zemlje južno od Save uključujući Istru i Dalmaciju, a sjedište se nalazilo u:
A.
B.
C.
D.
E.
40.  Upravitelj Ilirskih pokrajina zvao se:
A.
B.
C.
D.
41.  Prve novine na hrvatskom jeziku zvale su se:
A.
B.
C.
D.
E.
42.  "Bitka naroda" je bitka kod:
A.
B.
C.
D.
43.  1814. godine Napoleon se odrekao vlasti u korist Luja XVIII. te je prognan na otok:
A.
B.
C.
D.
E.
44.  Vodeću ulogu na Bečkom kongresu (1814.-1815.) imao je:
A.
B.
C.
D.
E.
45.  Koja država nije osnovala Svetu alijansu 1815. u Parizu:
A.
B.
C.
D.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.