Veprat letrare

Kuiz për veprat letrare. Një Kuiz shumë i mirë me pyetje rreth veprave të ndryshme letrare. Shpresoj se do t'ju pëlqej ky kuiz.

By TrigonKos $2
Kuizi - Gjuha shqipe dhe Letërsia - Test apo pyetje të ndryshme

Kuizi- Gjuha shqipe dhe Letërsia - Test apo pyetje të ndryshme

By TrigonKos $2
Matura shtetërore - Kuiz për përgatitjen e provimit të maturës shtetërore

Kuizi ''Matura shtetërore'' - Pyetje dhe përgjigje.Ky kuiz në bazën e të dhënave përmban pyetje të lëndëve të ndryshme si: Gjuha dhe letërsia shqipe, Biologjia, Kimia, Fizika, Historia, Gjeografia, Gjuhë Angleze etj.Par...

By TrigonKos €2
Provimi pranues në Mjekësi - Kimi dhe Biologji teste

Ky kuiz përmban pyetje të ndryshme nga Biologjia dhe Kimia të cilat do t'ju ndihmojnë për provimin pranues në Mjekësi. Do të shtohen vazhdimisht pyetje nga Kimia dhe Biologjia. Ky kuiz kushton 2 dollar apo 1 euro e 70 cent. Paratë të cil...

By TrigonKos $2