แบบทดสอบวิชาภาษาอังกฤษชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

5  I  By Uraipungploy
Please take the quiz to rate it.

แบบทดสอบวิชาภาษาอังกฤษชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
อ่านคำชี้แจงแบบทดสอบมี 4 ตัวเลือก ให้เลือกคำตอบที่ถูกต้อง ี่สุดเพียงข้อเดียว ข้อไหนถูกให้กากบาทลงในก ะดาษคำตอบ

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  1. A :Good  morning, How  are you?    B :..........................
1.
2.
3.
4.
2.  2. Tom : Hello,Tim. How do you do?    Tim  : Hi,Tom. .........................
1.
2.
3.
4.
3.  3. T: How tall are you ?    S:...............................
1.
2.
3.
4.
4.  4. A:Hi, My name is Tom. What's your name?          B: I'm Ken.Nice to meet you.    A:...........................
1.
2.
3.
4.
5.  5. Jone:Sorry, Can you tell me the way to the postoffice?    Tam: ........................................
1.
2.
3.
4.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.