แบบทดสอบวิชาภาษาอังกฤษชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

5 Questions  I  By Uraipungploy on July 23, 2010
อ่านคำชี้แจงแบบทดสอบมี 4 ตัวเลือก ให้เลือกคำตอบที่ถูกต้อง ี่สุดเพียงข้อเดียว ข้อไหนถูกให้กากบาทลงในก ะดาษคำตอบ

  

Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  1. A :Good  morning, How  are you?    B :..........................
A.
B.
C.
D.
2.  2. Tom : Hello,Tim. How do you do?    Tim  : Hi,Tom. .........................
A.
B.
C.
D.
3.  3. T: How tall are you ?    S:...............................
A.
B.
C.
D.
4.  4. A:Hi, My name is Tom. What's your name?          B: I'm Ken.Nice to meet you.    A:...........................
A.
B.
C.
D.
5.  5. Jone:Sorry, Can you tell me the way to the postoffice?    Tam: ........................................
A.
B.
C.
D.
Back to top


to post comments.

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz