ความรู้วิทยาศาสตร์เบื้องต้น

5  I  By Paulpop
Please take the quiz to rate it.

ความรู้วิทยาศาสตร์เบื้องต้น
?

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
 • 1. 
  ใครเป็นคนประดิษฐ์หลอดไฟ
  • A. 

   ดอลตัน เก รูแซค

  • B. 

   โทมัส เอวา เอดิสัน

  • C. 

   อัลเบิร์ต ไอสไตน์

  • D. 

   อะคีมีดิส


 • 2. 
  ใครเป็นคิดทฤษฎีสัมพัทธภาพ
  • A. 

   ดอลตัน เก รูแซค

  • B. 

   โทมัส เอวา เอดิสัน

  • C. 

   อัลเบิร์ต ไอสไตน์

  • D. 

   อะคีมีดิส


 • 3. 
  กฎของนิวตันมีกี่ข้อ
  • A. 

   1ข้อ

  • B. 

   2ข้อ

  • C. 

   3ข้อ

  • D. 

   4ข้อ


 • 4. 
  กฎข้อ1ของนิวตันคืออะไร
  • A. 

   เมื่อมีแรงลัพธ์ที่ไม่เป็นศูนย์มากระทำต่อวัตถุ จะทำให้วัตถุที่มีมวลเกิดการเคลื่อนที่ด้วยความเร่ง โดยขนาดของแรงจะเท่ากับมวลคูณความเร่ง

  • B. 

   วัตถุจะหยุดนิ่งหรือเคลื่อนที่ด้วยความเร็วและทิศทางคงที่ได้ต่อเมื่อผลรวมของแรง (แรงลัพธ์) ที่กระทำต่อวัตถุเท่ากับศูนย์

  • C. 

   ทุกแรงกิริยาย่อมมีแรงปฏิกิริยาที่มีขนาดเท่ากันแต่ทิศทางตรงกันข้ามเสมอ

  • D. 

   แอปเปิ้ลตกตามแรงโน้มถ่วงของโลก


 • 5. 
  ผลอะไรตกใส่นิวตัน
  • A. 

   แอปเปิ้ล

  • B. 

   มะละกอ

  • C. 

   กล้วย

  • D. 

   ส้ม


Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.