ข้อสอบภาษาไทย ป2

2 Questions  I  By Thongchai on July 22, 2010
จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุ เพียงข้อเดียว

  

Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  ข้อใดอ่านถูกต้อง
A.
B.
C.
2.  ข้อใดเขียนถูกต้อง
A.
B.
C.
Back to top


to post comments.

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz