Pripremni test iz fizike - VII razred

20 Vpraanja  I  By Riletm86
Please take the quiz to rate it.

Pripremni Test Iz Fizike - Vii Razred
Pripremni test iz fizike za učenike 7. razreda. Rješavanjem ovog testa učenici se spremaju za testiranje na redovnoj nastavi iz  sljedećih nastavnih tema: Interakcija Struktura supstancije DA BI POČELI SA RJEŠVANJEM, UNESITE VAŠE IME I KLIKNITE TIPKU "Start"

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  Mjerna jedinica za masu tijela je:
2.  Mjerna jedinica za silu je:
3.  Mjerna jedinica za težinu tijela je:
4.  Mjerne jedinice za gustinu i zapreminu tijela su:
1.
2.
3.
5.  Gravitacionu silu izražavamo u Njutnima (N)!
1.
2.
6.  Masa tijela je:
1.
2.
3.
7.  Ako je tijelo inertnije, onda možemo reći da ima:
1.
2.
8.  Sila je fizička veličina potpuno određena:
1.
2.
3.
4.
9.  Mjera inertnosti tijela je:
1.
2.
3.
4.
10.  Da li se brzina tijela mijenja kada se ono kreće po inerciji?
1.
2.
11.  Dječak je trčao, sapleo se i pao. Da li je pao naprijed ili nazad? Zašto?
12.  Privlačne sile između molekula istovrsnih čestica nazivaju se:
1.
2.
3.
13.  Napisati kako glasi Prvi Njutnov zakon (zakon inercije)!
14.  Težina tijela je:
15.  Sila Zemljine teže je:
16.  Tri osnovna agregatna stanja su:
17.  Koja od sljedećih tvrdnji nije tačna:
1.
2.
3.
18.  U kojem agregatnom stanju su međumolekulske sile najjače:
1.
2.
3.
19.  Gravitaciono međudjelovanje je uvijek:
1.
2.
20.  Težina tijela na Zemlji iznosi 49,05 N. Njegova masa iznosi:
1.
2.
3.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.