kuiz Kesan Penerokaan Sumber terhadap alam sekitar

10 Questions  I  By Etosht
Please take the quiz to rate it.

 Kuiz Kesan Penerokaan Sumber Terhadap Alam Sekitar

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  1. Apakah kesan pertambahan penduduk terhadap alam sekitar?   I. Iklim berubah  II. Kualiti air merosot  III. Sumber hutan berkurangan IV. Kesuburan tanih meningkat
A.
B.
C.
D.
2.  2. Antara berikut yang manakah merupakan kesan negatif terhadap penerokaansumber tanih?  I. Tanih menjadi tandus II. Peningkatan suhu III. Kawasan tadahan terjejas IV. Banjir
A.
B.
C.
D.
3.  3. Pilih pasangan yang benar tentang kegunaan tanah tanihSumber Tanih Jenis Tanaman  I. Tanih alluvium Tembakau II. Tanih laterit Koko III. Tanih Gambut Nanas IV. Tanih Berpasir Padi
A.
B.
C.
D.
4.  Soalan 4 berdasarkan maklumat di bawah4. Kewujudan empangan di atas membawa kesan seperti            • Empangan Bakun         • Empangan Kenyir         • Empangan Temenggor    I. Pencemaran   II. Banjir kilat  III. Tempat rekreasi IV. Membekalkan sumber air
A.
B.
C.
D.
5.  5. Penerokaan sumber tanih dilakukan untuk kegiatan
A.
B.
C.
D.
6.  6. Pernyataan berikut dapat dikaitkan dengan                         Kawasan paya ditebus guna dan           ditanam dengan padi.
A.
B.
C.
D.
7.  7. Fenomena yang manakah menerangkan pernyataan berikut Penerokaan hutan secara berleluasa telahmengubah pandang darat Malaysia
A.
B.
C.
D.
8.  8. Kedua-dua tempat berikut dibina di kawasan
                • Pengkalan Kontena Butterworth Utara                • Mahkota Prade, Melaka
A.
B.
C.
D.
9.  9. Kaedah yang digunakan untuk meluaskan kawasan penanaman di Tanah TinggiCameron ialah...
A.
B.
C.
D.
10.  10. Agensi yang bertanggungjawab menjalankan usaha berikut ialah
                        Penerokaan air bawah tanah
A.
B.
C.
D.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.