แบบทดสอบวิชาประวัติศาสตร์ ม.2

10  I  By Bb11
Please take the quiz to rate it.

แบบทดสอบวิชาประวัติศาสตร์ ม.2
สวัสดีนักเรียนที่น่ารัก ุกคนคับ!!  ยินดีต้อนรับนักเรียนเ ้าสู่แบบทดสอบออนไลน์วิชาระวัติศาสตร์ ของครู บอยคับ      กรุณาพิมพ์ชื่อนักเรีย อ๊ะ!! เป็นชื่อจริง นามสกุลจริงนะคับ!!!      แบบทดสอบมีอยู่ 10 ข้อ ตอบถูกมากกว่า 7 ข้อขึ้นไปถึงจะผ่านนะคับ!!! มีเวลาทำ 15 นาทีจ้า      ถ้าเข้าใจแล้วก็ เริ่มเล้ย...

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  ๑.   ประวัติศาสตร์มีความน่าเชื่อถือได้หรือไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งใดเป็นสำคัญ                                               
1.
2.
3.
4.
2.  ๒.อารยธรรมใดที่มีอิทธิพลต่อความเป็นอยู่ของชาวไทยมากที่สุด
1.
2.
3.
4.
3.  ๓.อารยธรรมจีนมีอิทธิพลต่อประเทศใดมากที่สุด
1.
2.
3.
4.
4.  ๔.การเข้ามาของชาวตะวันตกทำให้ประเทศจีนเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจเป็นไปในรูปแบบใด
1.
2.
3.
4.
5.  ๕.หลักฐานทางประวัติศาสตร์ใดน่าเชื่อถือมากที่สุด
1.
2.
3.
4.
6.  ๖.วิธีการตีความหลักฐานทางประวัติศาสตร์ใดที่ถูกต้องที่สุด
1.
2.
3.
4.
7.  ๗.วิธีการทางประวัติศาสตร์คลายคลึงกับวิธีการศึกษาใดมากที่สุด
1.
2.
3.
4.
8.  ๘.ถ้านักเรียนจะศึกษาข้อมูลทางประวัติศาสตร์นักเรียนควรจะไปสถานที่ใดดีที่สุด
1.
2.
3.
4.
9.  ๙.เหตุการณ์ในข้อใดถือว่าเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์สากล
1.
2.
3.
4.
10.  ๑๐.การปกครองระบอบประชาธิปไตยจะเกิดไม่ได้ หากรัชกาลที่ 5ไม่ได้ทรงกระทำพระราชกรณียกิจใด
1.
2.
3.
4.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.