แบบทดสอบวิชาประวัติศาสตร์ ม.2

10 Questions  I  By Bb11 on March 26, 2013
สวัสดีนักเรียนที่น่ารัก ุกคนคับ!!  ยินดีต้อนรับนักเรียนเ ้าสู่แบบทดสอบออนไลน์วิชาระวัติศาสตร์ ของครู บอยคับ      กรุณาพิมพ์ชื่อนักเรีย อ๊ะ!! เป็นชื่อจริง นามสกุลจริงนะคับ!!!      แบบทดสอบมีอยู่ 10 ข้อ ตอบถูกมากกว่า 7 ข้อขึ้นไปถึงจะผ่านนะคับ!!! มีเวลาทำ 15 นาทีจ้า      ถ้าเข้าใจแล้วก็ เริ่มเล้ย...

  

Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  ๖.วิธีการตีความหลักฐานทางประวัติศาสตร์ใดที่ถูกต้องที่สุด
A.
B.
C.
D.
2.  ๗.วิธีการทางประวัติศาสตร์คลายคลึงกับวิธีการศึกษาใดมากที่สุด
A.
B.
C.
D.
3.  ๓.อารยธรรมจีนมีอิทธิพลต่อประเทศใดมากที่สุด
A.
B.
C.
D.
4.  ๑.   ประวัติศาสตร์มีความน่าเชื่อถือได้หรือไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งใดเป็นสำคัญ                                               
A.
B.
C.
D.
5.  ๙.เหตุการณ์ในข้อใดถือว่าเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์สากล
A.
B.
C.
D.
6.  ๒.อารยธรรมใดที่มีอิทธิพลต่อความเป็นอยู่ของชาวไทยมากที่สุด
A.
B.
C.
D.
7.  ๘.ถ้านักเรียนจะศึกษาข้อมูลทางประวัติศาสตร์นักเรียนควรจะไปสถานที่ใดดีที่สุด
A.
B.
C.
D.
8.  ๕.หลักฐานทางประวัติศาสตร์ใดน่าเชื่อถือมากที่สุด
A.
B.
C.
D.
9.  ๑๐.การปกครองระบอบประชาธิปไตยจะเกิดไม่ได้ หากรัชกาลที่ 5ไม่ได้ทรงกระทำพระราชกรณียกิจใด
A.
B.
C.
D.
10.  ๔.การเข้ามาของชาวตะวันตกทำให้ประเทศจีนเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจเป็นไปในรูปแบบใด
A.
B.
C.
D.
Back to top


to post comments.

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz