วิทยาศาสตร์ ป.6 เรื่องร่างกายของเรา

2  I  By Yoteeman
Please take the quiz to rate it.

วิทยาศาสตร์ ป.6 เรื่องร่างกายของเรา
เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่ ุด

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  ร่างการต้องการสิ่งใดในการสังเคราะห์พลังงาน
1.
2.
3.
4.
5.
2.  การดูดซึมสารอาหารในร่างกายของคนเราสิ้นสุดที่อวัยวะใด
1.
2.
3.
4.
5.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.