วิทยาศาสตร์ ป.6 เรื่องร่างกายของเรา

2 Questions  I  By Yoteeman on July 13, 2010
เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่ ุด

  

Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  ร่างการต้องการสิ่งใดในการสังเคราะห์พลังงาน
A.
B.
C.
D.
E.
2.  การดูดซึมสารอาหารในร่างกายของคนเราสิ้นสุดที่อวัยวะใด
A.
B.
C.
D.
E.
Back to top


to post comments.

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz