TEST NGA INFORMATIKA (I)

20 Questions  I  By Tafaameti
Please take the quiz to rate it.

Test Nga Informatika (i)
I

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  Startimi i programeve aplikative, p.sh.MS Word, në Windows XP bëhet:
A.
B.
C.
2.  Fikja e kompjuterit në Windows bëhet:
A.
B.
C.
3.  Çka është Hardweri?
A.
B.
C.
D.
4.  Programi i cili bën kombinimin e materialeve të teksteve, grafikës, videos, zërit dhe animacioneve quhet:
A.
B.
C.
D.
5.  Kualiteti i fotografisë në monitor varet nga:
A.
B.
C.
D.
6.  Teksti i shkruar në MS Word nga ana e majtë e kursorit do të fshihet  nëse shtypet në tastin: 
A.
B.
C.
7.  Cili program përdoret si Web Browser?
A.
B.
C.
D.
8.  Germa të pjerrta do t'i fitoni me shtypjen në ikonën:
A.
B.
C.
9.  Softweri pa të cilin nuk mund të startoj kompjuteri është:
A.
B.
C.
D.
10.  Gjetja dhe zëvendësimi i tekstit në Word do të bëni me anë të opcionit:
A.
B.
C.
11.  Që të shtypet dokumenti në letër në programet aplikative do të shfrytëzoni urdhëresën:
A.
B.
C.
12.   Inseret Worksheet në MS Excel përdoret për:
A.
B.
C.
D.
13.  Pas selektimit të qelulës Ju mund të fshini përmbajtjen e saj me:
A.
B.
C.
14.  Qelula C3 është selektuar, kur do të shtypni  tastin, kursori i mausit  do të zhvendoset:
A.
B.
C.
D.
15.  Teksti në qelulë automatikisht do të plotësohet:
A.
B.
C.
16.  Në MS Excel gjithmonë formula fillon me:
A.
B.
C.
D.
17.  Si bëhet mbledhja e qelulave D4, D5, D5, D7:
A.
B.
C.
18.  Programi i cili nuk ka të bëj me internetin është: 
A.
B.
C.
D.
19.  Kompjuteri i cili kontrollon dhe dirigjon rrjetin kompjuteristik quhet:
A.
B.
C.
D.
20.  Lidhjae dy apo më shumë kompjuterëve duke shfrytëzuar lidhjet fizike dhe protokolet e njohura si TCP/IP quhet:
A.
B.
C.
D.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.