แบบทดสอบการงานพื้นฐานอาชีพ ป.1

8  I  By Pimpa111
Please take the quiz to rate it.

แบบทดสอบการงานพื้นฐานอาชีพ ป.1
ให้นักเรียนเลือกคำตอบที ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเด ยว

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
 • 1. 
  1. เราควรปฏิบัติตนอย่างไร เมื่อพ่อแม่ให้ช่วยทำงานบ้าน
  • A. 

   ออกไปวิ่งเล่น

  • B. 

   ให้พ่อแม่ทำเอง

  • C. 

   รีบทำงานที่พ่อแม่บอกให้ทำ


 • 2. 
  2.ถ้าต้องการทำความสะอาดพื้นที่สกปรกและมีตะไคร่น้ำเกาะอยู่ ควรใช้เครื่องมือใด
  • A. 

   แปรงขัดพื้น

  • B. 

   ไม้กวาดทางมะพร้าวด้ามสั้น

  • C. 

   ไม้กวาดทางมะพร้าวด้ามยาว


 • 3. 
  3. เราควรใช้เครื่องมืออะไรทำความสะอาดผนังส่วนที่อยู่เหนือหน้าต่าง
  • A. 

   ไม้ถูพื้นชนิดมีด้ามยาว

  • B. 

   ไม้กวาดหยากไย่

  • C. 

   ไม้กวาดขนไก่


 • 4. 
  4. ถ้าบนโต๊ะและชั้นหนังสือมีฝุ่นละอองอยู่มากควรใช้เครื่องมืออะไรทำความสะอาด
  • A. 

   ไม้กวาดขนไก่

  • B. 

   ไม้กวาดดอกหญ้า

  • C. 

   ไม้ถูพื้นชนิดมีด้ามยาว


 • 5. 
  5. ลักษณะของบ้านที่น่าอยู่ ควรเป็นอย่างไร
  • A. 

   ราคาแพง

  • B. 

   ใหญ่โต

  • C. 

   สะอาด


 • 6. 
  6.  บ้านจะสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยได้ ควรเป็นหน้าที่ของใคร
  • A. 

   พ่อแม่

  • B. 

   ตัวเรา

  • C. 

   ทุกคนในครอบครัว


 • 7. 
  7. ถ้าเราปล่อยให้พื้นเปียกน้ำแล้วไม่ทำความสะอาดจะเกิดผลอย่างไร
  • A. 

   อาจทำให้คนที่เดินผ่านลื่นล้มได้

  • B. 

   ทำเป็นที่ปลูกต้นไม้ได้

  • C. 

   ทำเป็นที่วิ่งเล่นได้ดี


 • 8. 
  8. การใช้ไม้ถูพื้นชนิดมีด้ามถูพื้นที่มีบริเวณกว้างมีผลดีอย่างไร
  • A. 

   ทำให้ถูได้เร็ว

  • B. 

   ช่วยให้ผ่อนแรงลง

  • C. 

   ทำให้ถูได้สะอาดขึ้น


Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.