แบบทดสอบการงานพื้นฐานอาชีพ ป.1

8  I  By Pimpa111
Please take the quiz to rate it.

แบบทดสอบการงานพื้นฐานอาชีพ ป.1
ให้นักเรียนเลือกคำตอบที ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเด ยว

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  1. เราควรปฏิบัติตนอย่างไร เมื่อพ่อแม่ให้ช่วยทำงานบ้าน
1.
2.
3.
2.  2.ถ้าต้องการทำความสะอาดพื้นที่สกปรกและมีตะไคร่น้ำเกาะอยู่ ควรใช้เครื่องมือใด
1.
2.
3.
3.  3. เราควรใช้เครื่องมืออะไรทำความสะอาดผนังส่วนที่อยู่เหนือหน้าต่าง
1.
2.
3.
4.  4. ถ้าบนโต๊ะและชั้นหนังสือมีฝุ่นละอองอยู่มากควรใช้เครื่องมืออะไรทำความสะอาด
1.
2.
3.
5.  5. ลักษณะของบ้านที่น่าอยู่ ควรเป็นอย่างไร
1.
2.
3.
6.  6.  บ้านจะสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยได้ ควรเป็นหน้าที่ของใคร
1.
2.
3.
7.  7. ถ้าเราปล่อยให้พื้นเปียกน้ำแล้วไม่ทำความสะอาดจะเกิดผลอย่างไร
1.
2.
3.
8.  8. การใช้ไม้ถูพื้นชนิดมีด้ามถูพื้นที่มีบริเวณกว้างมีผลดีอย่างไร
1.
2.
3.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.