ข้อสอบวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

6  I  By Warayut
Please take the quiz to rate it.

ข้อสอบวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ให้นักเรียนเลือกคำตอบที ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  เพราะเหตุใด ในปัจจุบันจึงนิยมจัดห้องนอนให้อยู่ใกล้ห้องน้ำ
1.
2.
3.
4.
2.  อาหารประเภทใดที่สามารถสร้างเซลล์และเนื้อเยื่อต่างๆ ให้กับร่างกาย
1.
2.
3.
4.
3.  งการปลูกต้นไม้ไว้ในบริเวณบ้านโดยขาดการดูแลรักษา จะเกิดผลเสียอย่างไรมากที่สุด
1.
2.
3.
4.
4.  ถ้านำปุ๋ยคอกไปใส่ในพื้นที่ที่เป็นดินเหนียวจะมีผลอย่างไร
1.
2.
3.
4.
5.  ข้อใดไม่ใช่อาชีพรับจ้าง
1.
2.
3.
4.
6.  ข้อใดไม่ใช่คุณลักษณะของผู้ประกอบธุรกิจ
1.
2.
3.
4.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.